Google+ Followers

Tuesday, September 11, 2012

образцови отчети

http://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/nauchna_dejnost/otcheti_za_dejnostta_na_xxii_mezhdunaroden_kongres_za_vizantijski_izsledvaniya

На сайта на Университета има от няколко месеца образцови отчети за
ХХII Международен конгрес по византийски изследвания,
на който нашият Университет беше домакин миналата година през август.

Очаквам с голямо нетърпение Общото събрание на Философския факултет през тази есен.
Дали пък там пред академичната колегия няма най-после да бъдат представени отчети за международни проекти на високопоставени, политически свръхпротежирани и медийно преекспонирани преподаватели от факултета,
за които отчети по проекти все питам и питам,
и продължавам да питам, а отговор от години не получавам?

No comments: