Google+ Followers

Sunday, September 16, 2012

за новия музей на Стара Загора

    емблемата на Стара Загора - лъвица и
малко лъвче, което суче от нея

Историческият музей на Стара Загора има свой нов дом от 2009 година, като оттогава се казва Регионален исторически музей. Вчера най-после направих няколко снимки от сградата, кафенето и приземния етаж с включената в него улица от Августа Траяна.
Има великолепни експонати от всички исторически епохи, но най-много от античността.

Не е разрешено правенето на никакви снимки вътре в експозицията.

Кафенето под открито небе е украсено с копия на мозайки от античния град.
Някои от най-хубавите мозайки не са преместени в музея, а са запазени на местата, на които са открити - например във фоайето на Пощата.
Защото са много красиви и всяко местене би накърнило целостта им.

Както в най-добре уредените музеи по света има множество сувенири-макети на най-интересните експонати.

Преди много години, когато бях ученичка в гимназията и учебната ми практика бе екскурзоводство, понякога в сряда давах дежурства в стария Исторически музей, макар че предпочитах музея "Литературна Стара Загора" или къщата-музей на Гео Милев.
Никак не ми харесваше немарата към огромната грамада от материални обекти от миналото.
В задния двор на стария музей се търкаляха нахвърлени камъни с надписи, парчета от колони и капители, и статуи от античния град.
Полека-лека всичко това намери своето място във възстановената част на форума и в новата, много по-голяма, по-раздвижена и по-красиво подредена постоянна експозиция.
Новата сграда има много стени и даже части от подове от стъкло - като в новия музей на Акропола в Атина.

Много повече за музея вижте тук:http://www.museum.starazagora.net/

No comments: