Google+ Followers

Tuesday, May 15, 2012

за отчитането на проектите на празника на ФФ

В четвъртък на 17 май за пореден път Философският факултет ще проведе своя празник.

Много пъти различни колеги от други факултети са ме питали защо точно тогава. Какъв празник e?
Няма особен повод или поне датата не е свързана с някакво събитие. Преди години, още по времето на управлението на по-предишното деканско ръководство, проф. Тодор Танев, който тогава беше заместник-декан, предложил Факултетът да има празник всяка година през май, по време на Кирило-Методиевските дни и това да бъде всеки трети четвъртък на месеца. Каквато е традицията в някои американски университети - every third Thursday in May.

По традиция на празника Деканът на Факултета чете слово, след това се награждават със синя лента заслужили преподаватели, а след това дипломиралите се бакалаври и магистри получават тържествено своите дипломи.

В Аулата.

Тази година с почетната Синя лента ще бъдат наградени проф. д-р Александър Димчев и проф. д.пс.н. Иван Димитров.
Аз съм вече почти 30 години в Университета и според мен най-добрите администратори, които са ръководили ФФ през тези три десетилетия, бяха тъкмо те двамата, а най-спокойните, най-академичните и най-колегиалните години бяха осемте години на тяхното управление.
Уви, уви, мандатът им изтече... 

Следобед празникът на Факултета продължава с други академични събития, а вечерта - коктейл с музика и танци.

От няколко години има и хубава традиция, следобеда да се представят и проектите, които са получили финансиране по вътрешноуниверситетския Фонд Научни изследвания за предишната година.

Досега два пъти съм получавала такова финансиране.
През 2009 година, получих за първи път финансова подкрепа за работа по темата "Справедливостта и справедливото в историографията и класическата гръцка философия: Херодот, Тукидид, Платон и Аристотел".

Написах две студии за Херодот и Тукидид, усъвършенствах студията си за Платон, започната преди това, но и преведох книга Епсилон на "Никомахова етика" на Аристотел по малко по-прецизен терминологичен начин. За това стана дума и тук на блога няколко пъти през 2009 г., с няколко поста за превода, за студиите за Херодот и Тукидид, и т.н.

През май 2010 г. на празника на Факултета представих в Аулата заедно с останалите колеги, работили по проекти през 2009 г., работата ми в една огромна папка: текстове, преводи, ксерокси на преводи на други модерни езици, други цялостни и частични преводи на книга Епсилон на български и т.н. Например, в нея имаше ксероксни копия от четири различни превода на английски, два превода на немски, на френски, на руски.

Всичко, което бяхме направили, трябваше да бъде предадено и на компакт-диск, за да бъде публикувано на сайта на Факултета.

Оттогава минаха две години, но нито отчетите по проектите бяха публикувани на сайта на Факултета, нито моята огромна папка, която би могло да се ползва от студентите и преподавателите, отиде в библиотеката на специалностите Философия и История. Три пъти вече питах къде потъна тази папка и даже питането ми беше инкорпорирано в доклада на деканското ръководство за цялостната работа през 2010 г....

И така: първо, компактдискът потъна някъде из административните пясъци.
Огромната папка, в която имаше над 1000 страници - с превода, но и с паралелния гръцки текст, при това с курсивиране на всички важни термини и понятия, с ксерокопията и разпечатките от многото други недостъпни в нашите библиотеки текстове и преводи на тази най-трудна и важна книга от "Никомахова етика" на Аристотел - също.
Книгите, които бяха предвидени в плана за 2010 г., написани от по-заслужилите университетски преподаватели, излязоха в Университетското издателство, а на незаслужилите преподаватели не ни публикуваха книгите.

С една фраза: след публичното представяне всичко потъна вдън земя. 

Все пак, поне една малка част от тези текстове видя бял свят. Студията за справедливостта и справедливото в "Държавата" на Платон беше публикувана в сборника в чест на 60-годишнината на проф. Андонов "Онтологични ситуации", съставен от Цветина Рачева и Веселин Дафов. (УИ "Св. Климент Охридски", 2010).
Преводът на книга Епсилон на "Никомахова етика" беше публикуван в списанието "Философски алтернативи", брой 6 за 2011 г.

***

През миналата година съвместно с гл.ас.д-р Невена Панова получихме финансиране, но не за индивидуални изследвания, а поравно от ФКНФ и ФФ по 2 500 лева, за организиране на тридневен международен семинар. Катедрата по Класическа филология и катедрата по История на философията станаха домакини на събитието:
"Последният диалог на Платон "Епиномис": текстове, преводи и интерпретации".

За осъществяването на семинара помогнаха административно проф.дфн Цветан Теофанов, който миналата година беше заместник-декан, а сега е декан на ФКНФ, проф.дфн Анастас Герджиков и проф. Александър Димчев, предишният декан на ФФ.

Всичко за програмата, идеята, осъществяването, изпълнението, финансирането, участниците в семинара, за текстовете и преводите на диалога, който участващите обсъждаха, е представено на двуезичния блог, направен специално за по-доброто му отчитане:

http://theepinomisofplato.blogspot.com/

Организацията на събитията в следобеда на празника тази година е лоша.
Предвидено е три събития паралелно да се случват по едно и също време в кампус Изток.

На едно място преподавателите, които са работили по проекти през миналата година, ще си говорят сами; отпред пред сградата студентите ще купонясват, а на трето място докторантите ще говорят за голям и важен проект.

Защо ги правим тези проекти и защо еднократно публично ги отчитаме, ако материалният продукт от труда ни анихилира след еднократното публично показване, както стана преди две години, или, както е предвидено сега, за този четвъртък, ако студентите и докторантите няма да могат да присъстват на представянето на проектите на преподавателите?
Нали братята фон Хумболт са написали и особено Александър фон Хумболт е настоявал, че Университетът е само там, където заедно се случват изследването и преподаването, изследването на преподавателите и преподаването на студентите?

No comments: