Google+ Followers

Thursday, May 10, 2012

проф. Миглена Николчина на семинара утре

За утрешната сбирка на интердисциплинарния (или мултидисциплинарния) семинар,
в който участват преподаватели от ФКНФ, ФСлФ, ФФ и НБУ,

д-р Камелия Спасова изпрати съобщение:

Здравейте, колеги и приятели!

Десетата среща на семинара  
"Класическо образование и идея за класическа древност в България"  
ще се състои този петък,
11 май 2012 от 18.15 часа в 165 аудитория. 
Във фокуса на форума този път ще бъде фигурата на Александър Балабанов, като  Миглена Николчина ще подхване разговора с разказ за една конкретна рецепция на сборника "Александър Балабанов. Из един живот. 1898-1934." София, 1934.  
Сборникът е разделен на две части - от Александър Балабанов и за Александър Балабанов, като във втората част влизат текстове от  Д. Михалчев, Б. Филов, Елин Пелин, Дора Габе, Яна Язова, Г. Кацаров, С. Радев и др. Книгата може да се погледне тук:  http://hralupa.com/index.php?act=viewProd&productId=24063 , но не и да се чете. Дискусията може да поеме в посока, която всеки от нас очертае.

Надявам се да се видим в рамките на този форум!

Поздрави:
Камелия

No comments: