Google+ Followers

Friday, December 30, 2011

за откровенията на проф. Исак Паси във "Философски послания"Ето моето изказване на конференцията в памет на проф. Исак Паси, проф. Добрин Спасов
и проф. Кирил Нешев, но както на повечето видеозаписи на почти всички изказвания от първия ден,
повече се вижда, отколкото се чува.
Но ще има и сборник с текстове, където още по-разширено ще представя всичко, което споделих
на конференцията, организирана от катедрата по Логика, етика и естетика и проведена на 21 и 22 декември в Зала 1 на Ректората.

No comments: