Google+ Followers

Monday, December 19, 2011

отчетно-изборно събрание на АРУКО
Утре ще се проведе Общото редовно годишно
събрание на
Асоциацията за развитие на университетското класическо образование
(АРУКО) Вижте повече за нея на този линк: http://www.aduce.org


Утре, 20 декември, от 18.30 ч. в каб. 168 в Ректората.
Ще се избира нов Управителен съвет, защото предишният УС, в състав
д-р Петър Рогалски, д-р Владимир Маринов и д-р Светослав Риболов,


беше преизбиран вече три пъти за по една година и съгласно


 Устава на Асоциацията, утре ще трябва да бъдат избрани новите трима
членове на УС, които ще изберат помежду си кой да стане неин председател.

Ще се избира и нов секретар-касиер, както и някой нов колега ще поеме
поддържането и актуализирането на сайта.

В качеството ми на един от десетте учредители на Асоциацията
си позволявам да поканя всички, които се интересуват от и се занимават
с античност повече или по-малко задълбочено, да се присъединят към
събранието, а ако протичането на събранието, целите и уставът им харесат,
да станат впоследствие и членове на Асоциацията.

***

На снимката е доц.д-р Николай Гочев, един от учредителите и пръв председател
на УС на АРУКО. В неговия тригодишен мандат членове на УС бяха и доц.дфн Петя Янева
и Венцислав Стойков.
Снимката е направена в Археологическия музей на Тасос - авторът на епистоларния роман "Писма до Егина" е редом със знаменитата глава от бюст на
Платон.

Всички, които се интересуват от античност или са любопитни да научат,
какъв опит се натрупва и с какви трудности се сблъсква една такава асоциация,
е хубаво да заповядат на събранието утре.No comments: