Google+ Followers

Thursday, December 1, 2011

не са малко: 90 години класическа филологияТържествено честване на юбилея
2 декември 2011 г.
РЕКТОРАТ
ЗАЛА 1

                                                          (снимка на Николай Гочев)ЮБИЛЕЙНА КРЪГЛА МАСА
10.30 – 12.30

Откриване и приветствия
Слово на проф. Василка Тъпкова-Заимова
Слово на доц. Анна Николова

14.00 – 16.00
Йоана Сиракова. Представяне на сайта и
проектите на катедрата
Мирена Славова. Езиковедските проучвания в
Катедрата по класическа филология
Николай Гочев. Историите на старогръцката
литература в България (1892-1992)
Николай Шаранков. Заниманията с епиграфика
– всепризнатият принос на българската
класическа филология
Невена Панова. Античната философия като дял
от заниманията на класическия филолог

16.00 – 16.30 Кафе-пауза

16.30 – 18.00

Виолета Герджикова. „Развой на класическата
филология“ на Д. Дечев (развоят по света
и у нас)
Мария Костова. Професор Руска Гандева като
преподавател и изследовател
Доротея Табакова. Александър Ничев и
метрическият превод
Елия Маринова. Тодор Сарафов и
тексткритическото издание на Liber de
Caesaribus на Секст Аврелий Виктор
Димитър Илиев. Чесън, чубрица и превод


No comments: