Thursday, March 14, 2019

представяне на списанието


Представяне на тематичния брой В началото бе преводът на списание Панорама, 2018/1, тази вечер, 14 март в "+ това"

No comments: