Monday, March 12, 2018

конференция и тържествоДнес, 12 март, понеделник

 БЪЛГАРСКОТО ФИЛОСОФСКО ОБЩЕСТВО
организира мемориална конференция и тържество-честване на
90 години от рождението на проф. Исак Паси
в СУ "Св. Климент Охридски"
Място: Нова конферентна зала

10.00-18.00 – Конференция

ПРОГРАМА НА КОНФЕРЕНЦИЯТА
10.00 -12.00        Сесия 1
 • проф. дфн Иванка Райнова, ИИОЗ, БАН – Отново за метафората: спорът между Рикьор и Дерида
 • проф. дфн Правда Спасова, Национална художествена академия – За комерсиализацията на изкуството
 • проф. дфн Красимир Делчев, СУ – Бицилли за естетиката на италианския ренесансов театър
 • доц. д-р Иван Колев, СУ “Св. Климент Охридски” – Раждането на критиката
 • проф. дфн Иванка Стъпова, ИИОЗ, БАН
12.00-12.30         Дискусия
12.30-13.30         Обедна почивка
13.30-15.10         Сесия 2
 • д-р Владимир Раденков, УАСГ – Превъплъщения на естетическата идея
 • д-р Вяра Попова, ИИОЗ, БАН – Контраверсията на визуалния шум при Богдан Александров
 • д-р Цветелин Ангелов Ангелов, ИИОЗ, БАН – Въпросът за истината в изкуството при Мартин Хайдегер
 • д-р Петър Пламенов, СУ “Св. Климент Охридски”
 • докторант Юлиян Ламбов, СУ – Хайдегеровото размисляне за архитектурата
15.10-15.40         Дискусия, кафе пауза
15.40-17.20         Сесия 3
 • проф. дсн Иван Стефанов, СУ “Св. Климент Охридски” –  Изкуството като преходно явление
 • доц. д-р Христо Стоев, СУ “Св. Климент Охридски” – Изкуство и феноменологическа редукция
 • докторант Емануела Янева, СУ “Св. Климент Охридски” – Исак Паси, Фридрих Шилер и социалният смисъл на естетиката
 • доц. д-р Огнян Касабов, СУ “Св. Климент Охридски” – Исак Паси и антропологическият прочит на немската метафизическа естетика
 • д-р Силвия Борисова, ИИОЗ –  Възможни ли са тишината и мълчанието като естетически феномени?
17.20-17.40         Дискусия

 18.00-20.00 – Думи за Исак ПасиNo comments: