Wednesday, December 28, 2016

човекът - свободен и несвободен
    През този семестър, при това само за няколко седмици от началото на учебната година до Рождественско-новогодишната ваканция се проведоха няколко философски конференции.
    Шест философски или по-точно не изключително философски, но преобладаващо философски конференции плюс още няколко семинара.
    При толкова много събития и в паралелно протичане на рутинната ни, но всъщност най-важната ни работа - преподавателската, за съжаление за мнозина от нас не беше възможно не само да се включим с доклади, но и да присъстваме на повечето от тези събития.      

    Единственото, което беше по силите ми като организатор на една от тези конференции, бе да съобщя и за останалите, както на този блог, така и на сайта на Асоциацията за развитие на университетското класическо образование: https://aaduce.wordpress.com/2016/10/06/%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8/
и на тематичния сайт на конференцията за Аристотел.

    Много съжалявам, че пропуснах да се включа с доклад в конференцията Човекът - свободен и несвободен, която беше организирана от катедра Философия в чест на проф. дфн Александър Андонов. Тя се проведе на 3 и 4 ноември в Ректората и на сайта, създаден за нея от ас. Цена Желязкова, може да си припомните нейната програма и да се запознаете с част от резюметата на докладите:
http://freedom-non-freedom.weebly.com/

     Когато работата и събитията са били толкова много, едва в почивните дни на ваканцията можем да споделим впечатления и снимки от някои от тях.
      Встъпителният доклад на проф. Андонов, както и няколкото други доклади, които успях
да чуя, бяха много интересни. От резюметата, публикувани на специално създадения сайт, разбирам колко интересни са били и някои други.

     Ще завърша този пост с една битова бележка от рубриката "споделяне на опит от организиране на конференции в Ректората". Колегите-организатори на конференцията Човекът - свободен и несвободен се бяха обърнали към единствената фирма, която според Закона за обществените поръчки има право да осигурява кетъринг за кафе-паузите за събития в Ректората. Те не бяха доволни от нея, но кафето, което се сервираше в кафе-паузите на Аристотеловата конференция и което купувахме от друго място, беше хем по-скъпо, хем по-слабо и почти прозрачно. Така че да не съжаляват, а да се радват, че всичко в тяхното академично събитие - от разнообразието на докладите до вкуса на кафето - беше на висота.
   
     Проф. Александър Андонов заслужаваше конференция на такава висота. Ще очакваме докладите от нея в сборник, включен в издателския план на УИ "Св. Климент Охридски" за следващата година.
    

No comments: