Google+ Followers

Wednesday, October 28, 2015

конференция за диалога Изток-Запад

поглед от Европа към Мала Азия: от Лесбос към Пергамон, днес Бергама
снимка от септември 2012 г.


МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

ДИАЛОГЪТ ИЗТОК-ЗАПАД:
ФИЛОСОФСКИ И ПОЛИТОЛОГИЧЕСКИ ПРОЧИТИ

30 ОКТОМВРИ 2015,
ЮЗУ „НЕОФИТ РИЛСКИ”, Благоевград, България

ПРОГРАМА

Секция I

Философски и философско-политологически прочити:

Първа сесия:

гл. ас. д-р Димитър Ганов, Институт за изследване на обществата и знанието – БАН
Двубоят между симулакрумите „Изток“ и „Запад“

Доц. д-р Николай Гочев, СУ „Св. Кл. Охридски”
Идеология и съществуване


гл.ас. д-р  Десислава Дамянова, СУ „Св. Кл. Охридски”
Паралели на концепцията за ‘ин – ян’ в европейската култура (западната рецепция на древнокитайския символизъм)

Доц. д-р Антоанета Николова, ЮЗУ „Неофит Рилски“
Прочитите на „Даодъдзин“: към основанията на едно различно мислене

Агнеса Данаилова, магистър по философия, ЮЗУ„Неофит Рилски“
Диалогът Изток – Запад през оптиката на мозъчната асиметрия и ефектът на новите информационни технологии върху промяната на формата на мислене, означена като „друго“ мислене

Докторант Невена Крумова, ЮЗУ„Неофит Рилски“
Диалогът: Източна смърт – Западна смърт?

Венцислав Караиванов, студент, ЮЗУ „Неофит Рилски“
Състояния на съзнанието при йогистките и шаманските практики


Втора сесия:

Prof. Prem Singh, Univrsity of Delhi, India
Agyeya’s ‘Shekhar Ek Jivani’ : The Western Influence

Доц. д-р Дима Гичева-Гочева, СУ„Св. Климент Охридски“
Възхищението от политическия ред в Персия според Платоновия диалог „Алкивиад“

гл. ас. д-р Нина Мирева, ЮЗУ „Неофит Рилски“
Диалогът Изток – Запад в два филма на Режис Варние

Николай Узунов, докторант по съвременна философия, СУ „Св. Климент Охридски“
Религиозният сблъскък между ислям и католицизъм в творчеството на Мишел Уелбек

Доц. д-р Пламен Антов, Институт по литература, БАН
"Младата поезия на 80-те между Запада и Изтока"

гл. ас. д-р Гергана Попова, ЮЗУ „Неофит Рилски”
Западно влияние или идеологическа диверсия: съществува ли социалистическа сексуална революция в България


Трета сесия:

Доц. д-р Борис Манов, ЮЗУ „Неофит Рилски“
"Препрочитайки Шпенглер: залязва ли съвременният Запад?"

Докторант Димитър Начев, ЮЗУ„Неофит Рилски“
Философско-религиозните възгледи на Николай Бердяев за края на историята

доц. д-р. Васил Сивов, ЮЗУ „Неофит Рилски“
Великото преселение и залезът на Европа    

хон. ас. д-р Татяна Петкова, ЮЗУ „Неофит Рилски“
Русия е припознала себе си като Запад – като Изток-Запад, който обединява два свята, а не ги разделя (културният компромис)

Д-р Мария Колева, ЮЗУ „Неофит Рилски“
Изток–Запад – отвъд политическите граници и човешките права                                           

Prof. Dr. Lidia Guzy, University College Cork, Cork, Ireland
Anarchic Religions
Секция II

ПОЛИТОЛОГИЧЕСКИ И ПОЛИТОЛОГО-ФИЛОСОФСКИ ПРОЧИТИ

Първа сесия

Проф. дфн Нонка Богомилова, Институт за изследване на обществата и знанието – БАН Религиозни аспекти на разделението Изток - Запад: догматични различия и институционални интереси

Доц. д-р Петя Пачкова, ЮЗУ„Неофит Рилски“
Християнският фундаментализъм - срещу ислямския

проф. дн Лазар Копринаров, ЮЗУ „Неофит Рилски“
Бурката: западният поглед

Докторант Румяна Попова, ЮЗУ "Неофит Рилски"
Европейската толерантност и национализъм

Ас. д-р Калоян Методиев, ЮЗУ „Неофит Рилски“
Запад-Изток в ЕС в контекста на бежанската криза

Докторант Гергана Найденова, ЮЗУ„Неофит Рилски“
„Специфика на „новата” миграция в контекста на мултикултурната криза в Западна Европа

Докторант Виктория Лазарова, ЮЗУ„Неофит Рилски“
Интеграцията на мюсюлманите в Германия и Франция: опит за сравнителен анализ


Втора сесия:

Д-р Бисер Банчев, Институт за балканистика с център по тракология-БАН
Етикетите в диалога (Ливанизация, балканизация и европеизация)

ас. д-р Радостина Михайлова, Правно-исторически факултет, ЮЗУ „Неофит Рилски”
„Кой уши байрака”...и защо го развя

докторант Мирослав Терзийски, ЮЗУ „Неофит Рилски“
Политическият елит и проблемът за бежанците в интернет пространството

Докторант Елица Димова, ЮЗУ„Неофит Рилски“
Информационната политика на ЕС – предизвикателство за устойчиво развитие на Общността

докторант Борислав Ангелов, катедра „Политически науки“, СУ „Св. Климент Охридски“
Българската политика на сигурност между Изтока и Запада

Станислав Борисов Маскръчки, студент, ЮЗУ „Неофит Рилски“
Какво (не) казаха Обама и Путин в Ню Йорк за хибридната война в Сирия

Доц. д-р Иво Христов, ПУ „Паисий Хилендарски“,
"В началото на края – нов световен ред"


 Трета сесия

Ina Merdjanova: Irish School of Ecumenics, Trinity College, Dublin, Ireland
Interreligious Dialogue for Peacebuilding in The Balkans Rеvisited

Prof. Arben  Arifi, Institute Of History, Pristina
Caesaropapisme of Constantine the Great and today’s reflection.

Гл. ас. д-р Антон Панчев, СУ „Св. Климент Охридски”
 „Стратегическата дълбочина” на Ахмет Давутоглу и турската политика към Балканите

Kosovar Basha, Institute of History, Pristina
Relations between Albania and Soviet Union 1948-1961

Докторант Мариян Карагьозов, Институт за балканистика с център по тракология – БАН
„Меката сила“ и публичната дипломация като инструменти на турската външна политика

Иво Иванов, бакалавър по Политология, ЮЗУ „Неофит Рилски“
Турция - геополитическият играч между Изтока и Запада


No comments: