Google+ Followers

Thursday, October 30, 2014

двутомникът Християнство и философия     Наскоро издателство "Парадигма" публикува двутомника "Християнство и философия", като интересното в двата тома, освен двуаспектността на проблематиката и сдвоеността на методологиите, е и двуезичието - всички статии и студии на участниците в международния дискусионен семинар, който се проведе през септември 2013 г. в нашия Университет, са както на български, така и на английски език.
     Първият том е съставен от д-р Цветина Рачева, а в редакционната колегия са: проф. дфн Пламен Макариев, проф. дфн Стилиян Йотов, проф. д-р Хараламби Паницидис, доц. д-р Александър Омарчевски и доц. д-р Павел Павлов.
     Съставител на втория том е доц. д-р Александър Омарчевски, а в редакционната колегия участват професорите Макариев и Паницидис, доц. д-р Павел Павлов и доц. д-р Иван Христов, и д-р Цветина Рачева.

     Предговора към първия том съставителката д-р Цветина Рачева, която е и ръководител на проекта "Образование, религия, медии и политика: анализ на реалности", завършва с думите:

"... християнството и философията са форми на духа, от и за които знаем, че във времето е явена и се явява вечността; затова за нас е винаги предизвикателство да мислим кога, как и чрез какво вечността сама се спуска във времевостта и дава истина.
     Читателят ще определи сам в какви моменти улавянето на духовните състояния на съвремието е явно; кои са моментите, в които са показани по-скоро неговите тенденции или къде за съвремието става дума чрез обратно връщане в класическите и традиционните форми на духа. И ние благодарим на читателя, че ще ни последва в този наш опит да разбираме света и времето, в което живеем."

No comments: