Google+ Followers

Friday, September 19, 2014

symposia Platonica Pragense


      В предишния пост на този блог стана дума за поредния семинар на Югоизточноевропейската Асоциация по антична философия, който се състоя в Прага от 4 до 6 септември. Негово средоточие беше книга Гама на "За душата" на Аристотел. На същото място, във Вила Лана, почти всяка година се провежда и един голям научен форум, посветен на някой от диалозите на Платон.


      Началото е било поставено през 1997 г., когато чешката колегия е обсъдила "Държавата" и "Закони", а на следната година, през 1998 г., двата диалога са били в центъра на дискусиите на международен кръг от учени и преводачи. Оттогава Symposium Platonicum Pragense във Вила Лана има всяка година, като веднъж участниците са само от местната колегия и работният език е чешки, а на следващата година същият диалог фокусира обсъжданията на колеги от различни страни и работни езици са английски, немски и френски. След това най-интересните доклади се публикуват в том за съответния симпозиум, като поредицата излиза в издателството OIKOYMENH


Проведените досега международни Платонови Пражки симпозиуми са: през 1998 г. върху "Държавата" и "Закони"; през 2001 г. върху "Федон"; през 2003 г. - "Протагор"; през 2005 г. - "Парменид"; през 2007 г. - "Пирът"; през 2008 г. - "Теетет"; през 2011 г. - "Софистът"; през 2013 г. - "Държавникът". За следващата 2015 г. е избран диалогът "Филеб".
Домакинството в различните години се случва благодарение на помощта и обединените усилия на различни университетски и академични институции, сред които винаги са колегите от Чешкото Платоново Общество, от Факултета по философия и изкуства в Карловия университет в Прага, от Чешката академия на науките, а отскоро и Университетският център за изучаване на античната и средновековна мисловна традиция в Карловия Университет:

http://ufar.ff.cuni.cz/univerzitni-centrum-pro-studium-anticke-stredoveke-myslenkove-tradice


      Една част от томовете от тази поредица може да бъде намерена във филиалната библиотека на катедрата по Класическа филология - подарък е от проф. Филип Карфик, който беше един от чуждестранните гост-лектори, взели участие в големия тригодишен проект за контекстуализиране на класическото образование. 

Публикуването на поредицата от Пражките Платонови Симпозиуми в издателство OIKOYMENH се подпомага чрез различни проекти, финансирани от чешкия Фонд за научни изследвания, но и от други институции. Например, за тома от седмия симпозиум, обсъдил "Софистът", издаден от Алеш Хавличек и Филип Карфик през 2011 г., спомоществователи са и Южно-Бохемският университет в Ческе Будейовице, Университетът Пуркине в Усти над Лабем, Международната академия по философия в Лихтенщайн и Норвежкият Фонд за философия. Томът за "Държавникът", издаден от Алеш Хавличек, Якуб Ирса и Карел Тайн през 2013 г., е финансиран от чешкия Фонд за научни изследвания, Бумеранг Пъблишинг и Чешко-швейцарския фонд за партньорство.No comments: