Google+ Followers

Wednesday, September 17, 2014

за празника на мъченицитеВяра, Надежда, Любов и София - имена на светици-мъченици; жени-образци за подражание на един възможен, но труднопостижим живот по мъчния път към добродетелите.
На смислен, богоугоден и  почтен живот в един свят на злостно безверие, на трескаво вкопчване в материалното поради липса на надежда за спасение отвъд; свят, почитащ телесното потребяване на един човек от друг без никаква любов и обич; свят на глупост и безумие, устремен към собственото си унищожение.

Дано като празнуваме и почитаме паметта на тези светици днес, те да ни помогнат поне в следващите няколко дни да бъдем малко по-добри.

No comments: