Google+ Followers

Thursday, October 3, 2013

семинарът продължава отновоТова е моето изказване, представено по време на заключителния разговор на семинара за
Интелектуалците през античността, който се проведе през миналата учебна година - от януари до юни.
За него има множество съобщения и обзорно резюме на този блог и на сайта на Асоциацията за развитие на университетското класическо образование.

В семинара през пролетния семестър на предишната академична година се включиха много повече университетски преподаватели, отколкото студенти, при това преподавателите бяха не само от три различни хуманитарни факултета на Софийския Университет, но и от Новия Български Университет, от НАТФИЗ и от ЮЗУ "Неофит Рилски".

Голяма част от лекциите и от заключителните изказвания от последната сбирка на семинара са достъпни на специалния тематично-образователен канал "Класическа филология" в YouTube.

За студентите от специалност Класическа филология, но и за други любопитни слушатели и/или участници семинарът ще се случи отново и през този семестър:

 Започва утре, 4 октомври, от 18 часа в аудитория 186 в Гълъбарника в Ректората.

Отново водещ ще е доц. д-р Николай Гочев и в него може би ще се включат с лекции пак лекторите, които говориха по темите и през предишния семестър.

Хубаво е, че този път към семинара има проявен интерес и от колеги-студенти, така че участниците в дискусиите ще бъдат други.


No comments: