Google+ Followers

Thursday, October 17, 2013

venia docendi на проф. дфн Мавродиева

СУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”

ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ

КАТЕДРА „РЕТОРИКА”

О Б Я В А

На 18 октомври, петък, 2013 г. от 16:00 часа в залата „Яйцето”, етаж 1, блок 4,

кампус „Изток”, 


професор дфн Иванка Мавродиева
от катедра „Реторика”

ще изнесе публична академична лекция
на тема:
„Виртуална реторика”

No comments: