Google+ Followers

Thursday, May 30, 2013

отново за Аристотеловата философия на природата


След изключително интересното представяне на проблемите в трактата "За възникването и загиването", направено от колегата Цена Желязкова преди една седмица, 
довечера спецкурсът за Аристотеловото разбиране за природата  
в Магистърската програма по философия за неспециалисти
 ще продължи с обсъждане на спорния въпрос за това има ли или няма първа материя според Аристотел и други проблеми от неговите лекции по философия на природата.
18.15 часа, аудитория 82 на Ректората.

No comments: