Google+ Followers

Monday, May 20, 2013

лекция на д-р Аделина Ангушева-ТихановаКатедра по кирилометодиевистика
и
Магистърска програма „Старобългаристика
Ви канят на
открита лекция
на
Д-р Аделина Ангушева-Тиханова
Mанчестърски Университет, Великобритания
на тема:
ПРАГМАТИКА НА ЖАНРА.
ПРАКТИКИ НА РИТОРИЧЕСКОТО ВЪВ ВИЗАНТИЯ И В СРЕДНОВЕКОВНА БЪЛГАРИЯ
22 май 2013 г., 11:00 ч.,
Конферентна зала, Ректорат

Лекцията е отворена за всички студенти с интерес към  Средновековието и е част от цикъла лекции, които д-р А. Ангушева-Тиханова ще изнесе в рамките на курса „Жанрове в славянската и византийската литература” в МП по Старобългаристика

***

снимката горе е на Николай Гочев, 25 май 2011 г.

No comments: