Google+ Followers

Monday, January 21, 2013

две предстоящи дискусии                                            останки от античния Пергамон, но все пак почти всички от  истинските са в едноименния "Пергамон Музей" в Берлин, а не на мястото на днешната Бергама в Турция

През тази седмица ще се случат две интересни дискусии.
Едната от тях се организира от Студентския политологически клуб на Софийския Университет, за който повече може да разберете от сайта http://www.politology.eu/,
но преди всичко от клуба Ego politico pro bono publico в УНСС (sic!), чийто сайт е тук: http://egopolitico.org/.

Тя ще се проведе на 24 януари, четвъртък, от 18.30 часа в Зала 2 на Ректората.
Темата е Кризата на атинската демокрация и "Държавата" на Платон.
Гост-лектор на тази дискусия, която е замислена от организаторите като първа от цикъл, посветен на историята на политическите идеи, ще е проф. дфн Анастас Герджиков, а модератор и пръв дискусант - Румен Дечев.

На следващата вечер, в петък, 25 януари, във ФКНФ, по всяка вероятност в 186 аудитория, от 18.00 часа ще продължи семинарът Интелектуалците през античността, воден от доц.д-р Николай Гочев и д-р Невена Панова от катедрата по Класическа филология, който ще очаква гости и събеседници веднъж на две седмици в петък до края на летния семестър на тази академична година.
Първата сбирка се проведе на 11 януари и на нея беше обсъдена темата за 
Седемте мъдреци на Елада. Лектор беше основният водещ на семинара, а за библиографията, към която той насочи, можете да погледнете малко по-надолу на този блог.

В петък, 25 януари, се надяваме да продължи интересният разговор, започнал  на 11 януари,  като този път от седемте мъдреци ще преминем към историографите и софистите като интелектуалци. Първа съм поканена да говоря аз, но след това в обсъждането ще могат да се включат всички, които желаят.

Що се отнася до първата дискусия, за нея младите колеги от УНСС са написали на сайта си следното, което копирам:
"Сдружение „ЕГО ПОЛИТИКО”,  в партньорство с Център за политически идеи, е част от организацията по откриването на целогодишния дискусионен семинар „История на политическите идеи“. Първият научен семинар ще бъде на тема „Кризата в атинската демокрация и „Държавата“ на Платон“, а гост-лектор – проф. дфн Анастас Герджиков.
Цел на конкретния семинар е да покаже, че познаването на политическите идеи и породилите ги исторически процеси, са крайъгълен камък в изкореняването на дефектите от сега действащите политически механизми".

Край на цитата.

По отношение на тази цел, изразена точно по този начин, откровено споделям, че преди около 15 години и аз страдах от подобен утопичен интелектуализъм и се заблуждавах, че познаването на политическите идеи, на тяхната генеалогия и развитие, и изобщо на историята на идеите може да помогне за подобряването на действието на механизмите ако не в обществото като цяло, то поне в институция като Университета.

Отдавна вече не мисля така. Отдавна съм убедена в обратното: колкото по-образован, многоезичен и ерудиран е човек в днешната локална и глобална ситуация, толкова по-голяма е вероятността да бъде изолиран, неутрализиран, маргинализиран и лишен от каквато и да било възможност да участва в "механизмите на действие" дори на Университета, в който работи от десетилетия, а да не говорим за по-големи общности, каквото е "обществото като цяло"...

И все пак и въпреки всичко: дълг на университетския интелектуалец и на истинския университетски преподавател е да съхранява и препредава знанието. Без никакви илюзии за каквато и да било възможност за въздействие върху университетските общности или "обществото като цяло", до което е позволено да достигат посланията само на единици от стотиците хабилитирани преподаватели от СУ, например, (които са над 850 според сайта на Университета), или от хилядите хабилитирани преподаватели и изследователи в университетите, институтите, лабораториите и музеите в цялата страна. Вижте, че вече има над 5000 хабилитирани преподаватели и изследователи, които са регистрирани в националната експертна листа на НАОА. "Обществото като цяло" вижда и чува, чете и научава за позициите на не повече от една стотна от тях - на онези, които са експлицитно ангажирани с една или друга политическа централа, или една или друга публична персона.

Чрез семинарите, които се случват в Университета, ние, студентите и преподавателите, изследователите от институтите и гостите, каквито могат да бъдат  всички желаещи и любопитни, оживотворяаме, препредаваме и запазваме знанието.

Това е нашата човешка мисия и професионалният дълг, който сме избрали.

Всички, които предварително желаят да видят приблизително в какъв дух ще говоря в петък вечерта, могат да прегледат текста ми за Тукидид, публикуван на части на този блог през 2010 г., като най-вече интересното е в частта, озаглавена "Апология на софистиката, Тукидид и Херодот":

http://dimkasdiary.blogspot.com/search?updated-min=2009-12-31T14:00:00-08:00&updated-max=2010-08-11T12:52:00%2B03:00&max-results=50&start=26&by-date=false 

No comments: