Google+ Followers

Friday, January 11, 2013

нов блог и нов семинар на Асоциацията    В началото на новата 2013 година Управителният съвет на Асоциацията за развитие на университетското класическо образование - д-р Невена Панова, г-жа Люба Никифорова и г-н Николай Янев поздравиха всички нейни членове и съобщиха две хубави новини.

    Първата е, че Асоциацията за развитие на университетското класическо образование има нов блог, разработен от колегата Зоя Димитрова - преводачка на "Метафизика" на Теофраст и на ключов в понятийно отношение  откъс от "Физика" на Аристотел, дългогодишен член на Асоциацията и докторантка в БАН.

    Новият блог е на адрес: 

    http://aaduce.wordpress.com/


    Втората новина е свързана с цикъл от лекции и дискусии, в които се надяваме да се включат студенти и преподаватели от различни специалности, но със споделен интерес към античността. Семинарът ще продължи традиция на миналогодишния, когато темата беше изследването и преподаването на класическата античност у нас през първата половина на ХХ век.
   Новата 2013 година започва с нов тематичен семинар, който ще бъде воден от доц. д-р Николай Гочев и д-р Невена Панова от катедрата по Класическа филология във ФКНФ.

   Семинарът ще се случва веднъж на две седмици и ще се провежда в петък вечерта,
от 18 часа в аудитория 176 на Ректората.

   Темата на семинара тази година е Интелектуалците през античността.  

   Първата сбирка е довечера, 11 януари, петък и на нея ще се говори за

Седемте мъдреци на Елада

Библиографията за лекцията и дискусията, предложена от лектора Николай Гочев, е следната:


Диоген Лаерций. Животът на философите. Превод Т. Томов. “Народна култура”, 1985.  кн. І. 

Diogenis Laertii De vitis, dogmatibus et apophthegmatibus clarorum philosophorum libri X. H. Wetstenius, 1692


Diogenes Laertius. Lives of the Eminent Philosophers, book I


Лаэртский Диоген. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов, Кн I.*


H. Diels, W. Kranz. Die Fragmente der Vorsokratiker, 1903

Лебедев А.В. Фрагменты ранних греческих философов. 1989
http://www.e-reading.mobi/djvureader.php/136669/1/_drevnee_-_Fragmenty_rannih_grecheskih_filosofov%2C_chast%27_I.html


*


Plutarchi Scripta moralia I. VII sapientium convivium. Didot, 1841
http://books.google.bg/books?id=Ee1DAAAAYAAJ&dq=plutarchi+scripta+moralia&pg=PP11&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false

Plutarch. The Dinner of the Seven Wise Men.

Плутарх. Пир семи мудрецов снимките на мозайките на този пост са от Археологическия музей в Митилене, остров Лесбос 


No comments: