Google+ Followers

Tuesday, June 12, 2012

за дисертацията на Нора Голешевска

 


Миналият понеделник беше защитена още една дисертация в катедрата по Реторика във ФФ. Колегата Нора Голешевска успешно представи своята работа
„Визуални медии и визуална реторика в края на 20-ти и началото на 21-ви век (херменевтични и семиотични стратегии в изследването на визуалната реторика), разработена под научното ръководство на доц. дфн Иванка Мавродиева. Всичко важно за дисертацията е тук:

Председател на научното жури беше доц.д-р Александър Кьосев от катедрата по Теория и история на културата, а зала 63 в Ректората беше изпълнена: нямаше нито едно свободно място, защото една развълнувана, ентусиазирана и пъстра група от млади хора бяха дошли на защитата, като с вълнение и внимание следяха всички говорещи - колегата Голешевска и представянето на автореферата на дисертацията, рецензентите, становищата.
Ето още някои снимки. Доц.д-р Боян Манчев, който напоследък е разтроен на три преподавателски места - в НБУ, в Париж и в Берлин, успя да прочете своята задълбочена оценка и... от защитата замина за летището.


Доц. д-р Мариета Ботева от ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий" 


 

                            И накрая, но не и по важност: проф. дфн Ангел Ангелов 
от ЮЗУ "Неофит Рилски" - както винаги строг, но справедлив и прецизен:-)

Макар че беше много горещо, обстановката беше ведра.

Така успешно защитените дисертации в катедрата по Реторика само за два месеца станаха пет,
една от които - за степента доктор на философските науки, на доц. Мавродиева.

No comments: