Google+ Followers

Wednesday, January 18, 2012

две защити на образцови дисертацииКакто писах през лятото, на 11 юли в катедрата по Теория на литературата във Факултета по славянски филологии бяха обсъдени две блестящи дисертации с теми на междата между литературознанието и философията.

Това беше на 11 юли - може би най-горещият ден от миналото лято в София. Почти 40 градуса.
Тази седмица рано сутрин термометърът показва почти 50 градуса по-ниски температури,
а двете дисертации стигат до своята финална точка - публичната защита.

Едното събитие се състоя вчера. Защитата на дисертацията на Камелия Спасова.
Защита за пример :-). В модерната и добре оборудвана конферентна зала,
присъстващите чуха и видяха становището на научния ръководител доц. д-р Димитър Камбуров,
който чрез скайпа дистанционно участваше в процедурата. Вижте как:


Също така чрез скайп от Германия, но само с глас, а не и с образ, в събитието се включи и проф. дфн Ангел Ангелов.
И с дисертацията като цяло, и с автореферата за нея, и с експозето, представено вчера в началото, а и с отговорите, които тя даде на въпросите и коментарите от рецензиите, становищата и изказванията на публиката, колегата Спасова (по)каза:
Платон и Аристотел са неувяхващо нови за литературната теория.
Те са evergreen.
Никога няма да станат незначителни и демоде.Честито на Камелия!
*
А утре, 19 януари, от 14 часа, пак в новата зала с модерен интериор и
оборудване е защитата на дисертацията
на колегата Галина Койчева Иванова на тема


Литературната рефлексия върху проблема за истината
(Истина и разбиране у Ницше, Хайдегер и Гадамер)

Научен ръководител на тази чудесна работа е доц. д-р Ирен Александрова.  

Към тази дисертация имам специално отношение.

Всички материали по защитите - автореферати, рецензии и становища,
са публикувани на сайта на Факултета, в съответствие със законовото изискване:

Успех на Галина!                    и двете снимки на Ректората са на Николай Гочев - от неговата колекция със стотици снимки на красивата сграда в различните сезони,
а другите две са от мен;

No comments: