Google+ Followers

Thursday, January 12, 2012

разширен отчет за семинара


                                                                                                                   До Господин Декана на
Философски факултет
До заместник-декана по НИД във ФФ
До ръководителя на катедра
История на философията
Във Философски факултет
До Господин Декана на ФКНФ
До заместник-декана по НИД във ФКНФ
До ръководителя на Катедра Класическа филология
Във ФКНФ, СУ “Свети Климент Охридски” Р А З Ш И Р Е Н  О Т Ч Е Т

От доц.д-р Димка Иванова Гичева – Гочева


За  осъществяването на проект № 58
за провеждане на научен форум
“Последният диалог на Платон “Епиномис” – текст, превод и интерпретации”

Уважаеми колеги,

   Проектът, одобрен и заведен под № 58 в счетоводството на СУ “Св. Климент Охридски” по  сесията по НИД за 2011 г., бе подкрепен от Фонда за научни изследвания или научно-изследователска дейност и по-специално в направлението Провеждане на научен форум.

    Целта на проекта бе провеждане на тридневен семинар върху предполагаемо последния диалог на Платон “Епиномис”, като тя бе успешно осъществена в сътрудничество и съвместно финансиране с ФКНФ, както следва: и от двата факултета за него бяха получени по 2 500, общо 5 000 лева.
    Работата по организацията беше извършена от гл. ас. д-р Невена Панова от катедрата по Класическа филология и мен.
    Беше организиран тридневен семинар, който се състоя на 22, 23 и 24 юни в Зала 1 на Ректората  и много задълбочено обсъди целия диалог.

    Форматът на семинара беше заявен и одобрен в проекта и в подписания за него договор № 58.
     Цитирам приложение №1 към проекта:
     South East European Association for Ancient Philosophy беше учредена в Делфи, Гърция през 2002 г. Следващите семинари, на които се обсъждаше по едно произведение на Платон или Аристотел, или на тяхната традиция, бяха организирани, както следва:
-         през 2004 г. в Дубровник – върху “Тимей” на Платон; тогава  бях единствен български участник-дискусант; домакин беше Историко-философският институт в Загреб.
-         през 2006 г. в Католическия университет “Петер Пасмани” в Пилишчаба – върху книга Бета на “Физика” на Аристотел; в него участвахме с доц.д-р Николай Гочев от ФКНФ и доц.д-р Иван Христов (сега вече) преподавател от Богословски факултет на СУ.
-         през 2007 г. в Европейския културен център във Власти, Гърция – върху “Закони” на Платон; участници от страната: гл.ас. д-р Невена Панова от катедрата по Класическа филология във ФКНФ, докторант Георги Гочев от НБУ и доц. д-р Иван Христов.
-         през 2008 г. в ЦЕУ в Будапеща – върху “Метафизика” на Теофраст; участници от наша страна бяха докторантът Владимир Маринов от ВТУ, доц. д-р Ив. Христов и аз.
-         През 2009 г. в Карловия университет в Прага – върху “Енеади” на Плотин; участници от наша страна доц. д-р Иван Христов, докторант Владимир Маринов и докторант Георги Гочев.
-         През 2010 г. в Университета на Ретимно на остров Крит – върху псевдо-Аристотеловия трактат “За света”; единствен участник от наша страна бях само аз.

На всички тези семинари основната цел е: да се превежда, тълкува и анализира малък и компактен текст; да се сравняват различни негови издания и преводи, и така, чрез много плътно придържане към текста, без никакви generalities и общи приказки, по максимално академичен начин да се обмислят най-трудните за превод и най-мъчните за разбиране места от важни философски произведения. Работният език е английски.
Всеки от т.нар. “ключови участници” в семинарите се готви върху 40-50 реда от обсъжданото произведение, но също така върху същото място обикновено се подготвя и един дискусант.
В семинарите обикновено участва по един утвърден хабилитиран преподавател, но и по един докторант от почти всяка страна от Югоизточна Европа. По разбираеми причини участниците от страната-домакин са повече. В семинарите понякога участваха и световноизвестни изследователи на античната философия като проф. Михаел Фреде, който за съжаление вече не е сред живите, и проф. Майлс Бърниет.

Темата на всяка следваща среща се определя чрез избор и гласуване измежду няколко възможности. Участниците в семинара върху De mundo в университета в Ретимно на остров Крит, през юни тази година избраха за следващия семинар “Епиномис” на Платон. По този повод да отбележа и: това е единственият все още непреведен на български диалог на Платон.

На тези семинари също така се обсъжда и редакционната политика на списанието за антична философия и наука Rhizai, което е сред много малкото специализирани издания в тази област не само в Европа, но и в света. Поради това в семинарите досега участваше винаги и доц д-р Иван Христов, който беше негов главен редактор от 2002 до 2009 г., а  от миналата година е заместник-главен редактор. Време и място: 1- ви семинар, 2002 – Делфи; 2-ри семинар, 2004 – Дубровник; 3-ти семинар, 2006 – Пилишчаба; 4-ти семинар, 2007 – Власти; 5-ти семинар, 2008 – Будапеща; 6-ти семинар, 2009 – Прага; 7-ми семинар, 2010 – Ретимно;До този момент някои текстове на някои участници в семинарите са публикувани списанието за антична философия и наука Rhizai, но след провеждането на семинара върху Епиномис, участниците от българска страна ще подготвим превод и коментар на този последен и досега все още непревеждан Платонов  диалог на български, с приложения – текстове и интерпретации на различни езици върху него.

 

Край на цитата от приложение № 1 към проекта, финансиран по договор № 58

 


Участници в семинара:

 

   В семинара се включиха десет чуждестранни колеги от Централна и Източна Европа, като специален гост беше и един от много малкото преводачи на този диалог на съвременни езици през ХХ век – проф. Ричард МакКирахан.

   Сравнително късното обявяване на нашата готовност за организиране на семинара – само два месеца преди неговото действително случване, все пак не попречи на участието на десетина чуждестранни колеги.

   Те бяха:

От Република Гърция:
*проф. Ричард МакКирахан – гръцки и американски гражданин, преподавател в Помона Университет, САЩ, преводач на диалога;
**д-р Йоргос Караманолис – преподавател в Университета на Крит и изследовател в Хумболтовия Университет Берлин;

От Хърватска:
*доц. д-р Павел Грегорич 
и **д-р Лука Боршич, и двамата от Института за философски изследвания в Загреб и преподаватели на Загребския университет;

От Унгария:
*д-р Ищван Барани,
**доц.д-р Ищван Боднар, и
***докторант Костас Роща – и тримата от Ейотвьош Лоранд Университет, Будапеща, като доц. Боднар е постоянен гостуващ професор и на ЦЕУ – Будапеща;
****доц.д-р Петер Лаутнер – от Католическия университет Петер Пазмани в Пилишчаба;

От турската част на Кипър:
Д-р Мехмет Ергинел – от Източно Средиземноморския Университет, Фамагуста;

От Чешката Република:
Проф. д-р Филип Карфик – в момента преподавател в Университета на Фрибург, Швейцария;

Участници от българска страна:

Гл. ас.д-р Невена Панова,
Гл. ас. д-р Димитър Илиев,
Доц. д-р Елия Маринова,
Доц. д-р Николай Гочев – и четиримата от Катедрата по Класическа филология във ФКНФ;
Доц. д-р Димка Гочева – от Катедрата по История на философията във ФФ;
Доц. д-р Иван Христов – от Богословски факултет на СУ;
 Люба Никифорова,
Зорница Радева и Богдана Паскалева, които междувременно се дипломираха като магистри в две различни програми на СУ;
Вяра Калфина – докторант по антична култура в спец. Културология на ФФ;
Асистент Камелия Спасова – преподавател по теория на литературата с предстояща защита в ФСлФ с дисертация върху Платон и Аристотел;
Вероника Келбечева – докторант в спец. Културология на ФФ и
Дивна Манолова – докторант по медиевистика в ЦЕУ Будапеща и хон.ас. в СУ

Писма-покани бяха изпратени до практически всички от философската колегия и до класическите филолози, а също и цветни плакати, разгласяващи събитието, бяха поставени на много места в Ректората. За него бе съобщено навреме и на сайта на Университета.                      Публично отчитане на проекта

    Цялата програма на тридневния семинар, пълен списък на всички участници – както наши колеги, така и чуждестранни гости; текстове на диалога на гръцки, както и преводи на английски, немски, френски и руски език; както и линкове към сайта на Университета и двата факултета-съорганизатори – всичко това е представено на http://theepinomisofplato.blogspot.com/специален блог http://theepinomisofplato.blogspot.com/
   
   Той бе разработен още през март, още преди домакинството на семинара да бъде сигурно и чрез всичко, публикувано на него, ще е от полза на всички интересуващи се преподаватели и студенти.
      Първоначалното намерение на нас, организаторите, беше да не прилагаме хартиени разпечатки  от всички текстове, преводи, списък на участниците и програмата към този отчет, защото не е екологично.
      По настояване на комисията на ФФ по отчитане на проектите по НИД ни се налага да го направим.

      Поради възникнали неясноти в комисията на ФФ около финансирането на проекта и неговите условия, тук ще копирам и финансовия отчет, предаден от мен и гл.ас. д-р Невена Панова в счетоводството на 29 юни 2011 г., приет без възражение от контролиращия счетоводител и подписан от нея, от главния счетоводител и от Ректора на университета още през юли месец миналата година, без забележка за нито една неправомерно изразходена стотинка.Цитирам:


Финансов отчет за проект


Последният диалог на Платон Епиномис” - текст, преводи, интерпретации,
Осъществен от катедра Класическа филология, ФКНФ и катедра История на философията, ФФ, СУСвети Климент Охридски,
съгласно условията на Договор за научни изследвания No 58 от 13 април 2011 г., от научен колектив, представян от доц.д-р Димка Иванова Гичева-Гочева

Научен форум: Международен семинар, проведен в периода 21-25 юни, 2011 г.,
Зала 1 на Ректората

  1. Настаняване на гостите в хотел Рила – девет единични стаи и един малък апартамент; за четири нощувки на 21, 22, 23 и 24 юни, и закуски –  фактура на стойност 2 952.00 лева;

  1. За копирни услуги и принтиране на текстове – три фактури на стойност 224.40 лв; 36.54 лв; 32.10 лв; обща сума – 293. 04 лева;

  1. За две вечери – на 22 и 24 юни, един обяд на 22 юни и 6 кафе-паузи – фактури и касови бележки на стойност 517.30 лв; 80.70 лв; 580. 89 лв; 30. 90 лв; 150. 00 лв –  обща сума 1359. 79 лева;

  1. Възнаграждения на участници в проектния екип –
на доц. д-р Димка Иванова Гичев-Гочева – 300 лева;
на гл. ас. д-р Невена Панова – 200 лева; 
обща сума 500 лева;


Обща сума  - 5104. 83 лв;

разрешено финансиране – 5000 лева; по 2 500 от двата факултета;

Край на цитирането на финансовия отчетКъм финансовия отчет в този разширен отчет може да се добави още и:
·      в счетоводството, разбира се, бяха приложени всички фактури, касови бележки, квитанции и прочие необходими счетоводно-отчетни документи; те бяха приети без възражение на 29 юни и подписани от контролиращия счетоводител, главния счетоводител и Ректора на университета преди шест месеца, като това беше първият успешно отчетен проект от сесията на НИД за миналата 2011 година;
·      всички разходи бяха направени съгласно предварително одобрения финансов план, залегнал в договора, подписан на 13 април;
·      всички конкретни разходи бяха консултирани на всяка стъпка с контролиращия счетоводител и общата канцелария на Университета;
·      преразходът от 104 лева над одобрената сума бе за моя сметка, както за сметка на д-р Невена Панова бе и сканирането и ксерокопирането на книгата Леонардо Таран от 1975 г., което тя направи по време на своя командировка по друг проект в Саарбрюкен. ( За съжаление, книгата на Таран струва 175 долара и пак за съжаление, не можахме да я поръчаме за една от двете филиални библиотеки, поради липса на финансиране по проекта в перо за закупуване на книги);
         *  както бе посочено и по-горе, настаняването на гостите бе в хотел “Рила”; хотелът е повече от скромен, но освен това нашите чуждестранни гости се оплакаха и от много силна музика и шум до малките часове на нощта в заведенията към хотела;  

·      пътните разходи на участниците и някои от обедите и вечерите бяха за сметка на институциите, в които те работят, а всички обеди и вечери, финансирани по проекта, бяха посетени не само от чуждите гости, но и от почти всички български колеги-участници в семинара – преподаватели, докторанти и студенти от магистърски програми;
·      финансовият отчет по пера и параграфи, подписан от контролиращия счетоводител, главния счетоводител и Ректора, бе предаден във ФФ и ФКНФ на 30 ноември 2011 г.


Програма на семинара

Seventh seminar of the South East European Association for Ancient Philosophy
The Epinomis – the last dialogue of Plato?
Text, translations, interpretations
Sofia University St Kliment Ohridsky
22 – 24 June 2011

The seminar was organized by the Department of Classics, Faculty of Classical and New Philologies and the Department History of Philosophy, Faculty of PhilosophyPlace of the seminar: The central University Building, called “Rectorat”
Hall No1 – all the three days of the seminar

22nd of June

10.00 a.m.: official opening, lead by Dr. Nevena Panova

Official welcome words:

* by the vice-rector Prof. Dr. habilis Anastas Gerdjikov,
from the Department of Classics,

** by the Chair of the Department History of Philosophy,
Assoc.Prof. PhD Dimitar Denkov;
and
***
by the director of the masters’ programme in Ancient culture and literature
Assoc. Prof. Dr. Nikolai Gochev

10.30 – 13.00: First session, moderated by Pavel Gregorić

Introduction to the dialogue and interpretation of section 973a-974d
by Richard McKirahan


13.00-14.30 – lunch break

Second session, moderated by George Karamanolis

14.30 – 16.30 :

section 974d3- 979d5 – interpretation by István Bárány; discussion;

16.30-17.00 – coffee break

17.30-19.00: interpretation of section 979d6-981b2 by Nevena Panova and discussion;23rd of June

Third session, moderated by Mehmet Erginel

10.00-11.30:

interpretation of section 981 b3-982e6 by Dimka Gocheva and discussion;

11.30-12.00 – coffee break

12.00- 13.30 :

interpretation of section 982e7-984d2 by Luka Boršić and discussion;

13.30-15.00 – lunch break

Fourth session, moderated by Dimitar Iliev

15.00 – 18.00

Interpretation of section 984d3-988e2 by István Bodnár and discussion;

18.30 – 20. 00 – RHIZAI - meeting


24th of June

Fifth session, moderated by Dimka Gocheva

10.00 – 11.30

Interpretation of section 988e3-991b4 by Péter Lautner and discussion

11.30 – 12.00 – coffee break

12.00 – 13.30 –

interpretation of section 991b5-992e (end of the dialogue) by Filip Karfík
and discussion

13.30-15.00 break

Final session, moderated by Nikolai Gochev

15.00-16.30 – presentation of a paper on
Marsilio Ficino’s commentary on the Epinomis
By Zornitsa Radeva and Bogdana Paskaleva

16.30-17.00 – coffee break

17.00 – 18.30

*assembly of the core-participants of the SEEAAP for the choice of the next year’s topic;

After the election, which happened in two-steps procedure, it was decided:

The theme of the next SEEAAP-seminar will be the early work De philosophia of Aristotle; but the place and the exact time will be determined later


Научни резултати от осъществяването на научния форум


       За пръв път у нас след 1990 г., (когато в Гьолечица се проведе няколкодневния традиционен семинар на Центъра по философия на образованието към ФФ, посветен на Платон) се проведе такъв сериозен семинар, посветен на ключов текст за философските търсения в Старата Академия – все едно дали неговият автор е Платон или Аристотел, или Филип от Опунт. След 1990 г. не ми е известно да е провеждан толкова специализиран тридневен международен семинар по проблемите на античната философия. Не е провеждана дори общоуниверситетска или общонационална конференция на подобна тематика от           античната философия и литература.

    Вече е готов и български превод на диалога “Епиномис”, осъществен от Николай Гочев и редактиран от мен, но разбира се, неговото публикуване, както и публикуването на превода на Зорница Радева и Богдана Паскалева на коментара на Марсилио Фичино към “Епиномис”, ще стане възможно след допълнителна няколкомесечна работа по встъпителната студия, коментарните бележки, индексите и библиографията на това оформящо се издание, за което ще бъде необходимо както ново финансиране, така и специален издателски договор.     Договор № 58 не предвижда никакви средства и издателски ангажименти на никое издателство за такова издание, а само за осъществяването на научния форум.
      Една разпечатка от тези преводи в съвсем работен вариант е приложена и към този разширен отчет, но това са все още текстове в работна фаза.

      В момента се оформя томче с текстове на английски език върху диалога,
написани от участници в семинара, със съставители и редактори Ищван Боднар и Ричард МакКирахан, както и нов превод на диалога, с който Ричард МакКирахан ще подобри своя предишен превод от 1975 г.,но всичко това ще е в процес на подготовка до средата на 2012.Отзив в периодичния печат за семинара

На 4 страница в този брой на “Литературен вестник” http://www.bsph.org/members/files/pub_pdf_1224.pdf
       

С уважение: доц. д-р Димка Гочева

На 6 януари, Богоявление, 2012 г.
София

No comments: