Google+ Followers

Thursday, September 22, 2011

денят на независимосттаДнес за мен бе работен ден - преподавах на колегите от задочното обучение.

Затова чак сега честитя празника чрез блога на всички, които се отбиват тук.

Тези снимки направих преди две години през витрината на кино "Влайкова" - някой там с много любов и грижа подрежда винаги витрината така, че да те трогне и вълнението, което изпитват минувачи като мен от празника, е много по-голямо, отколкото могат да изразят помпозните речи на големите обществени събирания...

Празниците стават хубави и вълнуващи тогава, и ще бъдат хубави и вълнуващи дотогава, докато има грижовни ръце, които подреждат витрините на скромните и позападнали читалища точно така.

Честит празник на независимостта!

No comments: