Tuesday, January 30, 2018

обръщение към френдовете

Това написах на стената си във фейсбук преди малко, но го споделям и тук:

Скъпи колеги и приятели,

Много благодаря на всички за гостуването в моя виртуален хан.

 Всички, които се отбиваха тук по път през последните дни, кога с блага дума, кога с лоша, виждам, че са водени от истински и неподправени човешки страсти.
Много благодаря на всички, които ме защитиха и подкрепиха, а и на онзи непознат, който възпроизведе едни обвинения срещу мен, които с различни варианти чета и слушам вече почти 20 години, и донякъде преборвам, кога успешно, кога не, и в Университета. 

Поне една седмица ще се опитам да не пиша по инфектираната тема за И.к., защото в момента температурата е много висока у всички.

Моля, обърнете внимание на специалния тематичен сайт, създаден от колегата доц. д-р Иван Колев.

Там има важни документи. Освен самата И.к., която съдържа 80 члена, към нея върви в комплект и един разяснителен доклад, в който има 387 члена.

И.к. е един нормативен айсберг, защото самата конвенция е четири пъти по-кратка - и като брой думи, и като брой членове - от съпътстващия доклад.
Този доклад е 65 страници, 387 члена!

Всеки, който прочете, ама наистина внимателно тези 65 страници, които не са преведени на български все още, ще разбере защо отговорът на този нормативен айсберг е НЕ: 
това е отговорът на всички християнски деноминации и на главното мюфтийство,
 на десетки правозащитни организации и адвокати, повечето от които се изказаха накратко и в Аулата преди една седмица.

Досега бях поглеждала оттук-оттам отделни места от придружителния доклад, но той е подводната страна на айсберга. 

Ще пиша накратко какво чета в него след няколко дни, че да се успокоим малко всички.

А който от вас успее да прочете внимателно какво има под повърхността на водата, нека да споделя.

Има комични неща и грандиозни провали в опита да се дефинират основните легални понятия, с които си служат еврократите, 
има смехотворни противоречия и взаимоизключващи се претенции и интенции,
 има зловещи посегателства над нашата свобода!
За съпоставка нека само да започнем с това, че Наказателният кодекс на нашата страна, който аз познавам добре - вервайте ми!, е по-кратък и съдържа по-малко членове от придружителния доклад на И.к., който, ако се ратифицира, ще стане доминантна законова норма, суспендираща много членове от наши местни закони, включително и някои членове в Конституцията. 

И не, моля ви се, не става дума само за отношенията между мъжа и жената, и за всички останали подтеми, които обсесивно ни се натрапват досега, а за много други по-важни неща в човешкото ни битие в творението.
Призовавам колегите, френдовете и просто познатите тук, каня особено най-закоравелите атеисти и материалисти, левичари, джендърмеристи и активисти-пропагандатори на сексуалния разгул, моля всички: прочетете съпътстващия доклад внимателно, целите 65 страници, особено в онази част, в която се описва как ще се събират данни за всички нас, за всички основателно или неоснователно заподозрени насилници, за всички наклеветени (от завистливи колеги, от завистливи съседи или преживяващи се като ощетени от наследство роднини) как ще се съхраняват, агрегират и деагрегират тези данни, как никога няма да бъдат унищожавани - sic! 

Сред няколкото уродливи яйца, които засега са замразени в този нормативен айсберг, е и яйцето на тоталния шпионаж. И на най-големите поборници за човешки права и социални конструктори не им ли светва нещо: това ли искате, през процепа на "неотменимото човешко право на разврат" да се утвърди наднационална система за тотален шпионаж?

Но засега спирам дотук, а по-подробно след няколко дни по тази тема.

No comments: