Thursday, November 16, 2017

първите четения наближават

                                     портрет на мислителя от Холбайн


Колеги, приятели и любопитни посетители,

Нашата
Асоциация за развитие на университетското класическо образование (АРУКО)

стартира инициативата: Годишни четения на АРУКО, която ще се организира веднъж годишно.

Темата на първите четения на Асоциацията тази година
ще бъде:

Утопия. Политическо философстване и фантазиране от Античността до Новото време

и ще се проведе на 15 декември, 2017 г.


Тази година ще бъде първа за инициативата и темата беше избрана във връзка с 500-годишнината от публикуването на Утопия-та, която бе миналата година.

Множеството юбилеи миналата година ни оставиха достатъчно поводи за организиране на конференции и семинари за дълго време напред.
Продължителността на докладите ще е 20 минути с последваща дискусия.

Заявки за доклади се приемат до 25 ноември 2017 г. на имейл:
aduceorg@gmail.com

Организационен състав:
УС и членове на АРУКО:
доц. д-р Невена Панова (председател на Управителния съвет на АРУКО)
д-р Вероника Келбечева (член на УС на АРУКО)
хон. ас. Зоя Христова-Димитрова (член на УС на АРУКО)
д-р Иван Петров
доц. д-р Диана Атанасова
***

За първоначален тласък:
списанието Следва на НБУ през 2013 г. в брой 28 е имало тематичен блок, посветен на Утопия на Томас Мор:
Утопии / евтопии / дистопии
Лидия Денкова. Живата утопия в местенето на погледа
Томас Мор. Из Утопия: Златна книга, не по-малко полезна, околкото забавна, за най-добрата уредба на държавата и за новия остров Утопия
Еразъм от Ротердам към знатния рицар Улрих фон Хутен
Георги Гочев. Западно сияние. Слово за “Утопия” на Томас Мор
Грегорио Лури. Прогрес, утопия, вяра и подчинение
Хосе Ортега и Гасет. Що е философия? Лекция XI
Лидия Денкова. Същата красота в Държавата – Платоновата евтопия
Софи Бастиен. Изработката на Калигула

Вижте тук:No comments: