Friday, November 3, 2017

докладите за античността
  • Dr. Giannis Stamatellos, “Seasons bring all things”: A Heraclitean ontology of time

  • Dr. Giannis Stamatellos, “Seasons bring all things”: A Heraclitean ontology of time


  • Victor Ilievski, The Problem of Evil and Theodicy in the Republic 379b-c


  • Victor Ilievski, The Problem of Evil and Theodicy in the Republic 379b-c


  • Virgilijus Petuška, Aristotle on the Separation of Forms and Numbers
  • Virgilijus Petuška, Aristotle on the Separation of Forms and Numbers

Миналата седмица се проведе голяма международна конференция, посветена на 125-та годишнина от създаването на катедра Философия и педагогия в Историко-филологическия факултет на Висшето училище в София.

Програмата беше богата и разнообразна, протичала е в паралелни секции.
Всичко около артистичното откриване и академичното съдържание на юбилейната конференция може да си припомните тук:
https://125yearsphilosophy.wordpress.com/

Можах да присъствам само на трите доклада, посветени на античните мислители, които бяха представени на 27 октомври, петък, следобеда след Общото събрание на ФФ,
в Конферентната зала.

Moderator: на заседанието бе Saniye Vatansever.

Трите доклада бяха:
  • Dr. Giannis Stamatellos, “Seasons bring all things”: A Heraclitean ontology of time
  • Victor Ilievski, The Problem of Evil and Theodicy in the Republic 379b-c
  • Virgilijus Petuška, Aristotle on the Separation of Forms and Numbers
А конференцията, в чиято работа участвах с доклад в съавторство с доц. д-р Диана Атанасова от ФСлФ, се проведе на 25 и 26 октомври в Института за литература в БАН и в нея темата бе за
Средновековните славянски литератури в дигиталната ера: таксономия на термините и реален текст в ръкописите. Видео от откриването, снимки на участници и програмата на тази международна конференция може да се видят тук:
http://ilit.bas.bg/bg/events/950-medieval-slavonic-literatures-in-the-digital-age.html

No comments: