Google+ Followers

Thursday, May 4, 2017

вечно живата "Поетика"Снимки от докторантския курс Наследството на Аристотел, който приключи преди малко.

Тази вечер гост-лектор беше д-р Богдана Паскалева. Участваха докторантите от ФФ и ФКНФ, които са го избрали и някои от студентите от МП по Философия за неспециалисти и от МП Антична култура и литература.

Мисията на университетите е не само да съхраняват и да препредават, но и още повече да оживотворяват знанието.
Най-четеният и най-коментираният текст на Аристотел за всички времена - За поетическото изкуство - ни вдъхнови тази вечер след просветляващата лекция на
 д-р Богдана Паскалева.

Това е и най-преподаваният текст на Философа за всички времена, защото той се изучава от студентите по всякакви филологии като постамент на литературознанието, от изучаващите естетика философи, но и като теорията на теориите във всички театрални и музикални академии по света, където се чете като Библията на сценично-музикалните изкуства: драма, опера, мюзикъл и оперета. 

"Животът е праксис, а не творчество", с горчивина и реализъм отбелязва мислителят на едно друго място в едно друго произведение, но само изкуството, съзиданието и творенето на подражания на действия, което е същината на творчеството, ни изтръгва от всекидневието на рутинирания праксис на почти биороботното повторение на едни и същи неща.

Благодаря на всички участници в разговора и най-вече на д-р Богдана Паскалева за творческото преосмисляне на твърдения, които ще се радват на неувяхваща новост и вечен живот.

Докато има страст за творене и за създаване на изкуството в човешкия род. 

No comments: