Дата: 30 март 2017
Час: 9.15-16.00
Място: Зала 1, Ректорат на СУ „Св. Климент Охридски“
ПРОГРАМА
9.15 – 11.00
 • проф. Правда Спасова (ИИОЗ, БАН) – Красивото бъдеще и бъдещето на красивото
 • проф. Иванка Стъпова (ИИОЗ, БАН) – В търсене на знаците на красотата (Оскар Уайлд)
 • д-р Силвия Борисова (ИИОЗ, БАН) – Фигурата на гения: варианти на граничност
11.15-13.00
 • проф. Иванка Райнова (ИИОЗ, БАН) – Значението на философската естетика и философията на изкуството: назад към Исак Паси през Хайдегер
 • проф. Иван Стефанов (СУ) – Проблемът за “овехтялата” естетика
 • проф. Красимир Делчев (СУ) – Бележки върху опозиционната естетика на младия Сартр
14.00-16.00
 • доц. Иван Колев (СУ) – Вътрешният рисунък и дистанцирането от мимезиса
 • д-р Андрей Лешков (ИИОЗ,БАН) – Генеалогично за перспективата
 • докторант Юлиян Георгиев (СУ) – Греъм Харман  обектът  в  “обектно ориентираната” архитектура
 • докторант Срацимир Баряков (СУ) – Размишления върху алегория от Новалис

 • Споделям програмата на конференцията от специално създадения сайт в памет на проф. Исак Паси. Направен е от доц. д-р Иван Колев и е тук: https://isaacpassy.wordpress.com/