Google+ Followers

Sunday, February 26, 2017

лекция и семинар

По покана на Философския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ и организаторите на конференцията „Предизвикателството Аристотел“, както и със съдействието на Асоциацията за развитие на университетското класическо образование (АРУКО) през следващите няколко дни наш гост ще бъде проф. Кристоф Рап, ръководител на катедрата по Антична философия и реторика и директор на  CAS (Център за академични изследвания) в Университета „Лудвиг Максимилиан“ в Мюнхен:

На 27 февруари, понеделник, проф. Кристоф Рап ще изнесе
лекция на тема

The sensible substances in the Metaphysics H.2
(Сетивните субстанции в Метафизика, книга Н/VIII, гл. 2),

в Аулата на СУ от 16.30 ч. до 18.30 ч.

На 28 февруари, вторник, ще бъде проведен семинар-разговор
на проф. Кристоф Рап със студенти и преподаватели на тема

Virtues of character in Aristotle’s Eudemian Ethics
(Добродетелите на характера в Евдемова етика на Аристотел),

от 13.30 до 16.30 в Конферентната зала.

З а п о в я д а й т е !

No comments: