Google+ Followers

Thursday, January 26, 2017

пета поредна конференция

СЪЗНАНИЕТО

Петата годишна конференция на катедра Философия във ФФ  ще се проведе утре, 
27 януари 2017 г. от 9.00 да 19.00 часа в Зала 1 на Ректората. 

Конференциите продължават „дебата за съзнанието“, свързван с имената на Димитър Михалчев (1880-1967) и Аристотел Гаврилов (1921-2011), и мнозина предишни членове на катедра Философия.

Участници в конференцията утре:
·         проф. д.ф.н. Александър Андонов (СУ) - Съзнание, подръчност и създаване на субектност
·         д-р Андрей Лешков (ИИОЗ, БАН) - Безмълвие и рефлексия
·         Вихрен Митев (докторант, СУ) - Самосъзнание на гения
·         Зоя Христова (хон. ас., СУ) - Πνεῦμα и ψυχή при Аристотел
·         доц. д-р Иван Колев (СУ) - Метафизика на интериорността
·         проф. д.ф.н. Иванка Райнова (ИИОЗ, БАН) - Рикьоровата реинтерпретация на Хусерл чрез "верифицирането" на интенционалния анализ
·         проф. д.ф.н.Красимир Делчев (СУ) - Атрофия и намаляване на съзнанието в  XXIв., като ефект от техно-информационната хипертрофия
·         доц. д-р Кристиян Енчев (ИИОЗ, БАН) - Пол Рикьор: живата потенция в живата метафора
·         проф. д.ф.н. Мария Димитрова (СУ) - Агамбен и Левинас за командата. Сравнение и критически разбор
·         Невелин Вутев (докторант, СУ) - Тялото като въплътена воля
·         гл. ас. д-р Силвия Кръстева (ЮЗУ) - Апрехензията на обекта: Кант и/или Аристотел
·         доц. д-р Стоян Асенов (СУ) - Сянката
·         доц. д-р Христо Стоев (СУ) - Феноменология и отчуждениеNo comments: