Google+ Followers

Friday, November 11, 2016

още един магистърскиУтре ще започне курсът Политическата философия на Платон и Аристотел, който е избираем за студенти в МП по Философия (за неспециалисти).
 С известно закъснение, поради трудности в намирането на ден и час, удобен за повечето от колегите, които и следват, и работят. 
Лекциите-дискусии ще се случват в събота следобед от 15.30 до 17.30 на 4-ия етаж в крилото на ФФ в Ректората, най-вероятно в малката 82 аудитория. Възможно е понякога обсъжданията да продължават и много по-дълго от посочения краен час, защото по тези въпроси времето никога не стига. Така ще бъдат компенсирани и първите седмици на семестъра.

Програмата:

1.     12 ноември: Политическите идеи в История на Херодот и История на Пелопонеската война на Тукидид.
2.     19 ноември: Софистите и техните полисни провокации според диалозите на Платон. Софистиката, философията и реториката. Горгий и Протагор.
3.     26 ноември: Как да четем Платон? Идеологическо-буквалисткият и  ироничният прочит на политическите идеи в диалозите му. Апология на Сократ и Критон. Сенките на Алкивиад и Критий върху Сократ и Платон. Алкивиад и Менексен.
5.    3 декември:  Проблемът за душата и обществените устройства в Държавата на Платон.
6.     10 декември: Апологията на авторитаризма в Държавникът на Платон. Закони на Платон: легализмът, правилата и правилността на процедурите като път към справедливото.
8.     17 декември: Политическите възгледи на Платон според Тимей и Седмото писмо.
9.     7 януари:: Човекът и политическите устройства според Политика на Аристотел.
10.  14 януари:  Разделението на властите, свободата и материалният просперитет според Политика на Аристотел.
11.    21 януари::  Справедливото и справедливостта според книга Епсилон на Никомахова етика на Аристотел.  Човекът в полиса според Никомахова етика на Аристотел.

 12. 28 януари: Атинската държавна уредба между философията, историята и конституционализма.


Ако има любопитни колеги, настроени за обсъждане на тези сериозни теми в събота, късен следобед, нека да заповядат.


No comments: