Wednesday, November 2, 2016

за първата конференция

През тази есен само за няколко седмици в Ректората има шест философски конференции. Първата от тях бе проведена на 6 октомври и беше организирана от катедрата по Философия във ФФ и Националната априловска гимназия "Васил Априлов" в Габрово. За нея, както обикновено, доц. д-р Иван Колев направи тематичен сайт, който може да видите, ако щракнете върху тези думи.

Конференцията АБСОЛЮТНОТО СЪЗНАНИЕ бе организирана в памет на Иван Гюзелев и по случай 100-годишнината от кончината му. Бил е забележителен философ, автор на няколко съчинения, сред които най-оригинални са Светът като продукт на съзнанието и Абсолютното съзнание, и още математик, физик, учен, общественик с разностранни таланти и множество ангажименти в първите десетилетия на Третото българско царство в най-отговорни институции.
Освен че е бил ученик и преподавател в Априловската гимназия, завършва физика и математика в Новорусийския университет в Одеса през 1871 г. 

Както посочва доц. д-р Ясен Захариев в предговора към наскоро издадените негови Философски съчинения: "След Освобождението Гюзелев е един от строителите на модерната българска държава - секретар на първото Велико народно събрание, за кратко просветен министър (през 1880 г.), председател на Сметната палата, редактор на Църковен вестник, член на БАН и т.н. За Гюзелев важи това, което е характерно за повечето ни просветители от втората половина на ХIХ век - многостранност на талантите и разнопосочна, посветена на общото благо, работа."

По-долу можете да видите докладите, включени в конференцията в негова памет:
П Р О Г Р А М А
9.30 – Откриване
9.35-11.15 – водещ – д-р Андрей Лешков (ИИОЗ, БАН)
 • Чл.-кор. проф. д.ф.н. Ангел Стефанов (ИИОЗ, БАН) – Самотният философски остров на Иван Гюзелев
 • Проф. д.ф.н. Нина Димитрова (ИИОЗ, БАН) – Религия и прогрес: философско-историческите размишления на Иван Гюзелев
 • Д-р Цветина Рачева (СУ) – Защо абсолютно съзнание?
11.30-13.30 – водещ – д-р Цветина Рачева (СУ)
 • Д-р Мирела Костадинова (ПМГ „Акад. Иван Гюзелев“, Габрово) – Иван Гюзелев и Габровското училище
 • Доц. д-р Емил Инджов (ТУ, Габрово) – Иван Гюзелев – Реформатор на българското учебно дело
 • Ива Ранковска (НАГ„Васил Априлов“) – Училищни диалози
 • Теодора Нинова (НАГ„Васил Априлов“) – Модулации (баща и дъщеря Гюзелеви)
13.30-14.30 – почивка
14.30-16.30 – водещ – чл.-кор. проф. д.ф.н. Ангел Стефанов (ИИОЗ, БАН)
 • Проф. д.ф.н. Добрин Тодоров (МГУ, София) – Представяне на Съчинения на Иван Гюзелев
 • Д-р Силвия Кръстева (ЮЗУ, Благоевград) – Реално и идеално в концепцията на Иван Гюзелев за абсолютното съзнание
 • Д-р Андрей Лешков (ИИОЗ, БАН) – Гюзелев като симптом
 • Доц. д-р Иван Колев (СУ) – Съзнанието и неговите неприятели
За съжаление, не бях напълно оздравяла от първия есенен вирус, а конференцията се проведе в "Яйцето" в Ректората и не можах да присъствам на всички доклади.
Все още нямаше парно, долу беше студено, а и не исках да заглушавам докладчиците с кашляне.

Затова на поста има снимки само от докладите на член-кореспондент проф. дфн Ангел Стефанов, на проф. дфн Нина Димитрова и на д-р Цветина Рачева, от първата секция, на която водещ бе д-р Андрей Лешков.
Като утешение за пропуснатите доклади ми остана намирането в книжарница на книгата с неговите най-важни философски творби, преиздадени наскоро с осъвременен правопис в Серия "Извори" на Института за българска философска култура и ИК "Св. Иван Рилски": двете монографии Светът като продукт на съзнанието и Абсолютното съзнание, както и статиите Взаимодействието между физическия и психическия мир, и Границите на знанието.
Съставител и научен редактор е проф. Добрин Тодоров, а автор на предговора е доц. д-р Явор Захариев. Много ценно издание на съчинения на първия систематичен български философ, учен, държавник и футуролог.


***

Утре и вдругиден ще се проведе конференцията Човекът - свободен и несвободен, организирана също от катедрата по Философия и в чест на 70-тата годишнина на проф. дфн Александър Андонов.

Програмата ѝ вече е на сайта на Университета:
https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/novini/kalendar/nauchna_konferenciya_chovek_t_svoboden_i_nesvoboden

No comments: