Google+ Followers

Friday, September 23, 2016

юбилеят дебне отвсякъде

Това лято в Гърция сред туристическите сувенири, тениските, възглавничките и прочие симпатични кич-предметчета преобладаваха онези с мъдрите мисли от Аристотел.
 Юбилеят дебне отвсякъде.
При нас през пролетта в Новия български университет се провеждаха два семинара по повод на новия превод на Никомахова етика, направен от Владимир Маринов. В Софийския университет имаше и магистърски, и докторантски курс.
В средата на октомври катедрата по Реторика организира конференция, посветена на Аристотел и Демостен, която ще е "подгряваща" за голямата конференция в края на ноември, в последните три дни на ноември.
Сигурно на някои посетители на блога и познати във фейсбук им омръзна от доминирането на тази тема при мен, но не мога да им обещая промяна скоро. Поне до края на тази година юбилеят ще дебне отвсякъде.
На когото му е омръзнало, да не идва да наднича в блога и/или да ме разфренди във фейсбук.

No comments: