Thursday, May 19, 2016

Παγκόσμιο Συνέδριο “Αριστοτέλης 2400 Χρόνια”http://aristotleworldcongress2016.web.auth.gr/sites/default/files/POSTER-ARISTOTLE2400YEARS.pdf

Световният конгрес, посветен на юбилея на Аристотел, който ще се проведе в Солун следващата седмица, вече има своята подробна програма.

Разбира се, негов домакин е Аристотеловият Университет в Солун, като основен организатор е Интердисциплинарният център за Аристотелови изследвания, а програмата включва над 240 доклада - както пленарни, така и много секционни в паралелни сесии.
Тепърва ми предстои да ги преброя точно и да направя свой график: кои от конкуриращите се доклади в паралелните протичания ще посетя.
Разбира се, надявам се да присъствам на почти всички пленарни доклади.

От пръв поглед се вижда доминирането на три предметни сфери или иначе казано на трите области на философията, които стават основни след смъртта на Аристотел в елинистическата философия: физика, логика и етика. Това е естествено, защото профилът на този специализиран център, който се занимава в Аристотеловия Университет с аристотелизма в наши дни, е с такава насоченост: философия на науката и на природата, философия на живото, философия на биологията и физиката като съвременни научни дисциплини, дължащи не малко от своите основни понятия и концепции на класическата гръцка наука.

От българската колегия забелязвам в програмата доклад единствено и само на доц. д-р Евгени Латинов от катедрата по Логика, етика и естетика във ФФ на тема Аристотеловата интерпретация на Зеноновите апории.
В последния момент аз също реших да участвам, макар и без доклад в основната програма, а като дискусант, тъй като деканският съвет на ФФ уважи молбата ми за подкрепа и ще ме подпомогне с 275 евро, колкото е таксата за правоучастие за участващите без доклад.

Таксата за правоучастие за представящите доклади, ако е платена в последния възможен срок, е 350 евро.

Всички разбират какво означава това.

През юли месец в Атинския Университет ще се проведе още един световен конгрес, посветен на юбилея и в него също ще участвам, като там ще имам доклад, включен в програмата.
Таксата за правоучастие за Атинския конгрес е 150 евро.

Това предопределя доста скромното и ограничено присъствие на българската колегия както на единия, така и на другия форум.

Ако желаете да подкрепите участието и на други наши университетски преподаватели в Атинския конгрес или да помогнете за провеждането на ноемврийската конференция в СУ, можете да направите дарение:
Получател: Сдружение АРУКО
Банкова сметка: BG55 BPBI 7942 1065 8317 01
Юробанк България АД
(ако е необходимо – Клон: ФЦ София окръг; адрес: София, ул Раковски 13)

При попълването на документа за дарението трябва да посочите за какво точно помагате: за участието и на други български колеги в Атинския конгрес или за ноемврийската конференция при нас.

Може да ни бъде оказана помощ и за още нещо: както по времето на Световния конгрес в Атина, така и при нас през ноември ще има изложба на книги от и за Аристотел. 
За купуването на всички преводни издания на Аристотел на български от книжарници и антиквари, и за най-важните книги на наши учени за него, са необходими най-малко 500 лева. След приключването на изложбата в Атинския университет на изданията на неговите текстове на всички световни езици, книгите ще останат в библиотеката на Философики схоли.

Управителният съвет на Асоциацията за развитие на университетското класическо образование ще отчете всеки получен евроцент. Асоциацията провежда своето редовно годишно Общо събрание всяка година във втората половина на декември. Образцова е с прозрачността и отчетността на дейността си, която поради изключителния си академизъм и преднамерена дистанция от злобата на деня остава незабелязана от спонсори, донори и спомоществователи. 

И така, ако има желаещи, нека да помогнат за участието ни в Атинския конгрес и за организирането на ноемврийския форум в Софийския университет, който ще е национален, но вече няколко авторитетни учени-аристотелисти от международната колегия потвърдиха участието си с пленарни доклади в него.

А Солунският ще се проведе следващата седмица.
Надявам се, всичко да е наред и по време на събитието или малко след това ще представя в няколко поста със снимки аристотелистите, които ще имат пленарните доклади и други моменти от събитието.

No comments: