Google+ Followers

Monday, April 11, 2016

и магистърски, и докторантски

През тази година, както се пошегува веднъж доц. д-р Иван Колев, "юбилеят е голям и Аристотел дебне отвсякъде". Семинари, конференции, конгреси - национални, международни и световни. Всякакви. За пръв път обявих докторантски курс на тема Наследството на Аристотел и той започна миналата седмица, но също така се записаха няколко колеги и в избираемия курс Аристотеловото разбиране за природата, който се случва веднъж на няколко години. Когато има поне трима желаещи да участват в него от Магистърската програма по Философия (за неспециалисти). По избор на колегите, които го избраха през този семестър, лекциите-дискусии се провеждат във

 вторник, от 11.00 до 12.30 часа в каб. 325 в Четвърти блок. 

Те имаха и няколко седмици за самостоятелно четене на основните текстове. Почти всички текстове, които се обсъждат в този курс, са вече преведени на български, с изключение на Метеорологика и биологическите трактати, трите най-цитирани от тях, които са и много големи, особено Historia animalium, и много сложни за превеждане, особено За раждането на животните и За частите на животните; те очакват преводач, който да е философ, но и биолог, или поне зоолог, но и най-вече класически филолог, и поради всичко това  и за съжаление едва ли скоро ще се появят у нас.  

Програмата на курса през този семестър:

1. 5 април: Йонийската представа за природата и началото и Аристотеловата ѝ интерпретация. Кн. Алфа, 3 и Делта, 1 на Метафизика.
2. 12 април: Аристотел за питагорейските схващания за числата в природата и космоса Кн. Алфа, 5 на Метафизика и Бета на За небето. Емпедокъл и Анаксагор в Аристотеловата оптика.

3. 19 април: Тялото на света според мита, разказан от Тимей в едноименния диалог на Платон. Аристотел за този разказ в книга Алфа на За небето. 

4. 26 април:  Как се философства за безкрайното в Метафизика, книга Капа/ХІ, гл. 10 и Физика, книга Гама/ ІІІ, гл. 4-8? Как това моделира космологията и космографията на За небето?

 5. 10 май: Защо не само физиката, но и метафизиката се занимава с природата? Математиката занимава ли се с природата? Кн. Епсилон/VІ от Метафизика, книга Бета/ІІ на Физика, книга Алфа на За небето и кн. Алфа на Метеорологика.

6. 17 май: питането “Що е природа?”. гл. 1 книга Бета на Физика?

8.  31 май: Движението като ентелехия според Метафизика, кн.Гама  и кн. Епсилон на Физика.  Движението на природните стихии и небесните светила в първите две книги на За небето. Колко са неподвижните движещи  и как движат те сп.  книга Ламбда /ХІІ на Метафизика

9. 7 юни. Какво е времето според Аристотел? Физика, кн. Делта.

10.   14 юни: Непрекъснатото и атомарното: Физика и За възникването и загиването: 1) антиномиите на Зенон за делимостта до безкрай и неделимостта; 2) атомистическият постулат за съществуването на неделими първоначала.

Програмата на докторантския курс Наследството на Аристотел вече беше публикувана на този блог.  По желание на колегите, които го избраха, той се 

провежда в сряда от 17.30 до 19.00 часа в 325 каб. на Четвърти блок.

Датите, на които ще се проведат лекциите-дискусии са:
13, 20 и 27 април; 11, 18 и 25 май; 1, 8 и 15 юни.

Тук е библиографията на съчиненията, които са изцяло преведени и издадени на български език досега. Основни текстове за работата и на докторантския, и на магистърския курс.

No comments: