Monday, April 25, 2016

защита на дисертацията на Ростислав ДавидовВ сряда, 27 април, в конферентната зала "Яйцето" 

на партера на Четвърти блок,

от 14.00 часа

ще бъде защитена дисертацията на


Ростислав Петров Давидов

на тема

Виртуалната реторика в неправителствени организации в България (2001 – 2015)

Научен ръководител: проф. д.ф.н. Иванка Мавродиева, катедра „Реторика”, 

Философски факултет, СУ „Св. Климент Охридски” 

Председател на научното жури: Проф. д.ф.н. Оля Харизанова 

Членове: Доц. д-р Цветан Кулевски; Проф. д.пс.н. Толя Стоицова; Проф. д-р Юлияна Попова; Проф. д.ф.н. Иванка Мавродиева

Да пожелаем на колегата Давидов успех и нови изследователски и преподавателски възможности в най-близко бъдеще!

No comments: