Google+ Followers

Saturday, February 20, 2016

някои любими книги


      Изключителен философ, семиотик, публицист, романист, ироник и скептик.
Един от най-истинските, разтревожени и честни съвременни интелектуалци, един от най-фантазиращите и искрени университетски професори, откровено показал и някои недобри страни на академичното битие в някои от пасажите на Как се пише дипломна работа.

Да почива в мир и нека Бог да го прости!

No comments: