Google+ Followers

Tuesday, June 2, 2015

откъс от лекцията за Самотраки       В клипчето се вижда част от лекцията за Самотраки, една от темите в курса за историята и културата на островите в югоизточното Средиземноморие, който се провежда през този семестър всеки вторник от 16.30 часа в ауд. 176 за студентите от МП Антична литература и култура и МП по Новогръцка филология. Откъсът дава добра представа за начина, по който работим там и по който се поднася или по-точно споделя информацията и събраните лични впечатления - чрез всички необходими откъси и препратки към най-важните автори от античността, но и с ползване на най-улесняващите средства, предлагани от съвременните технологии и виртуално-социалните пространства и мрежи.

       Водещи на курса сме двамата с доц. д-р Николай Гочев, но като гост-лектори се включват и други колеги. Например, миналата седмица на 26 май, на лекцията за Делос и Миконос основната част от изложението беше представена от д-р Вяра Калфина, която говори за много интересното, но непреведено все още и трудно преводимо произведение на Калимах "Химн към Делос".

       В лекцията за Тасос на 19 май като гост-лектор се включи д-р Камелия Спасова - с най-свежи впечатления оттам, но и с много ценни сведения за хора на изкуството в античността, родом от Тасос.

***

   В откъса от лекцията за Самотраки, филмирана от Боил Мусев, се чуват няколко цитирани произведения:

  - В "Митологическа библиотека" на Аполодор в частта, озаглавена "Дардан и неговите потомци в Троада". 12. 1., се казва:

    "Електра, дъщерята на Атлант, родила от Зевс Язион и Дардан. Язион се влюбил в Деметра и понеже искал да я обладае, бил поразен от мълния. Опечален от смъртта на брат си, Дардан напуснал остров Самотраки и отишъл на отсрещния бряг, където царувал Тевкър, син на речния бог Скамандър и нимфата Идея - по негово име обитателите на тази страна били наречени тевкри. Приет от царя, Дардан получил част от земята и дъщеря му Батия за жена. Той основал град Дардан и след смъртта на Тевкър нарекъл цялата страна Дардания"
     
     Цитирам по новото издание "Старогръцки митографи", превод на Мирена Славова, съст. и ред. Мирена Славова, Пловдив, 2015, с. 99, Фондация "Българско историческо наследство".

***

      В книга Втора на своята "История", пар. 51, Херодот пише: 

    "Пеласгите дошли и се заселили с тях в страната, когато атиняните вече се числели към елините; откъдето именно и пеласгите започнали да се смятат за елини. Всеки, посветен в оргиите на Кабирите, извършвани от самотраките - а те са заели този обичай от пеласгите - знае какво искам да кажа. По-рано Самотраки е бил населен от пеласги и тези пеласги заживели заедно с атиняните и тъкмо от тях самотраките заели мистериите... Пеласгите разказвали за този обичай един свещен разказ, който бил показван по време на мистериите в Самотраки"

     Цитирам превода на Петър Димитров във второто издание, НБУ, С., 2010.

***

     За боговете, почитани на Самотраки в "Кратка енциклопедия. Тракийска древност", изд. "Аргес", С., 1993 г., c. 131, в статията за Кабирите доц. д-р Цвете Лазова е написала: 

     "Божества с предгръцки произход, чийто култ се разпространява главно по тракийските острови Самотраки, Лемнос, Имброс, както и в Тива, и се свързва с морето, с плодородието, с огъня и с металургията. Прочути са с мистериите на остров Самотраки под имената: Аксиерос(=Деметра); Аксиокерса(=Персефона); Аксиокерсос(=Хадес); към които се добавя и Касмилос(=Хадес)". (Schol. Apoll. Rhod. I, 917).

***

     Албумчето със снимките от Самотраки е във фейсбук:
https://www.facebook.com/dimka.gocheva.3/media_set?set=a.10200305924758862.1073741826.1476266691&type=3

***

    Днес, 2 юни, курсът продължава с лекция за Санторини, а следващата седмица последната лекция за този семестър ще е за остров Родос.

No comments: