Google+ Followers

Thursday, April 2, 2015

античните митографски текстове


 
       Наскоро се появи един впечатляващ с подборката и внушителността си свод от антични гръкоезични митографи, при това много красиво изработен в перфектно полиграфско тяло, много увлекателен като съдържание и неизмеримо полезен за изучаването на античността.
       Антологията Старогръцки митографи, съставена и редактирана от проф. дфн Мирена Славова, е издадена в Пловдив, 2015 г. , от Фондация Българско историческо наследство и Институт за развитие и подпомагане.
       Тази антология има ценно и ново качество: тя събира и представя на нашия читател самите антични разкази, така както те са били систематизирани и коментирани от антични автори, а досега на български разполагахме преди всичко с техни съвременни преразкази - най-популярни и най-преиздавани у нас бяха Старогръцки легенди и митове на Николай Кун, а сравнително скоро се появиха и други, от които най-обемист е големият двутомник на Робърт Грейвз Гръцките митове.
       Наскороизлязлата антология на самите древни митографи като такива започва със своеобразната енциклопедия на античните гръцки митове, в редактирана и още по-богато коментирана версия на Митологическа библиотека на Аполодор, в превод на Мирена Славова.
       После идват разказите за преобразяването на хора в животни, птици, влечуги и скали, или иначе казано, Метаморфози на Антонин Либерал.
       След това читателят може да се разнообрази от митопоезията с отрезвително четиво: едно свръхскептично и свръхлогическо опровержение на някои от най-известните митове, озаглавено Невероятни истории и написано от един пишман-аристотелист на име Палефат.  
       Митовете, свързани със съзвездията, които наблюдаваме над Северното полукълбо, са накратко, но красиво разказани от астронома Ератостен от Александрия и са озаглавени Възнасяния сред звездите
       И още три по-малки произведения има в антологията: Любовни страдания на Партений Никейски; Странни истории на Птолемей Хефестион и Митографски разкази на Конон.  
        Митологическа библиотека на Аполодор е в авторедактирания превод на Мирена Славова, а Митографски разкази на Конон са преведени от Димитър Драгнев. Всички останали произведения са преведени от Вяра Калфина, която е написала приятен, четивен и обширен предговор, въвеждащ читателя към творбите и писателите.

        Много пояснителни бележки, много хубави словници на имената и реалиите след всяко едно от четивата - значи много голямо удобство за четящите и правещите справки.

         Много голяма похвала и благодарност на всички!        Първият том от най-обемните и ерудитски преразкази, направени досега от съвременен автор: Гръцките митове на Робърт Грейвз, издадени от "Нов златорог", 2007 г. Превод на Иван Робанов, редакция на текстовете и справочния апарат Владимир Атанасов.
Вторият том излезе през 2012 г., пак в превод на Иван Робанов, редактиран от Владимир Атанасов и Константин Крумов.                Този много полезен енциклопедичен речник бе издаден от РИВА, 2003 г., в превод на Катя Пеева.

                                 Кратки, но драматични и съвременно звучащи преразкази на митовете на гърците от Жан-Пиер Вернан. Издание на "ЛИК", 2001 г., превод на Доротея Табакова.
      Най-популярните и най-преиздавани у нас преразкази на гръцките митове, с най-популярни илюстрации, възпроизвеждащи предимно вазова живопис, но и със снимки на прочути скулптури. Книгата на Николай А. Кун. Това е петото издание на "Наука и изкуство", в голям формат, от 1979 г. Превод на Никола Мънков.
          Повече за новата антология на автентичните антични митографски текстове очаквайте скоро в "Литературен вестник".

No comments: