Google+ Followers

Friday, January 30, 2015

сбогом на държавника-философ


    От няколко часа вече държавникът-философ Желю Желев е новопредставен в Господа. Дано Той да всели душата му в места злачни и прохладни, откъдето е изчезнала всяка болка, скръб и въздишка! Нека да почива в мир!

    Когато искаме да си припомним неговата забележителна биография на истински философ, истински дисидент, истински гражданин, истински политик и истински държавник, имаме няколко негови книги, но може би най-важната от тях е мемоарната "Въпреки всичко. Моята политическа биография", издадена преди 10 години, през 2005, от "Colibri".
    637 страници автобиографичен разказ, но и много, много документи, напр. изцяло цитирани протоколи от заседания на Партийната организация на Философския факултет около първата му самостоятелна аспирантска работа и нейното прекратяване - изследването-критика на Лениновото определение на материята; и множество други документи и снимки, представящи трудния му жизнен път на човек, който винаги е бил себе си. Историята на нашата страна от втората половина на ХХ век, разказана през житейската съдба на един от най-честните нейни мислители и безкористни, самопожертвователни мъже на политическия дълг и достойнство. 


     
      Най-известната книга на държавника-философ, която изземаха от книжарниците и библиотеките през есента на 1982 г., точно когато започвах следването си в специалност Философия на Софийския Университет. Това, разбира се, е нейното второ издание от 1990 г., след унищожаването на първото и обявяването на книгата за несъществуваща!
       Имах тази книга още през лятото на 1982 г. и веднага я прочетох. Бях я получила като подарък от неговия племенник Иван, с когото се бяхме запознали покрай нашата любима обща учителка по философските дисциплини, изучавани в гимназията - незабравимата Елена Велкова. Тя също напусна този свят на 79 години, през май 2012 г. - любимата Учителка, която повлия върху най-важния избор в ученическите ми години, избора на образование.      Ако искаме да разберем повече за философа Желю Желев, трябва да прочетем две негови книги, без които представата ни за него ще е едностранчива - едната е "Релационна теория на личността", издадена през 1992 г. от ИК "Цанко Церковски", а другата е "Модалните категории", от 1974 г. По-ранната книга, за модалните категории вероятност, действителност и възможност, е всъщност неговата първа докторска дисертация, написана след като ръкописът за епистемологическите недостатъци на ленинистката теория на възприемането на материята остава само апокрифно разпространяван текст. Този текст, впрочем, така и все още не е видял бял свят, и все още е непубликуван.
       Въпреки изселването, петгодишното въдворяване в селото на любимата му съпруга, доносите срещу него и непрекъснатото следене и подслушване, въпреки пречките от всякакъв административен и процедурен характер, въпреки мракобесните апаратни ходове на специализираните научни комисии и ВАК, Желю Желев става кандидат на философските науки с изследването на модалните категории, а релационната теория на личността е неговият голям докторат.   В тази книга, издадена от изд. "Христо Г. Данов" през 1996 г., са публикувани почти всички негови президентски речи - и от първия му частичен мандат, който започна от избирането му на 1 август 1990 г. от Великото народно събрание, и почти всички речи от втория му мандат - всъщност първият цялостен мандат на президент, избран в преки избори, от почти 3 милиона гласоподаватели.

       Една снимка от предпоследния път, когато го видях и имах честта да повървя редом с него - на шествието по случай 120-та годишнина на нашия Университет, на 25 ноември 2008 г.
      Първият ми многочасов разговор с него беше на 31 юли 1983 г. на сватбата на Иван и Румяна, а вторият - през зимата на 1984 г. в сладкарница "Пролет".
      Тези два многочасови разговора и всички негови философски и политически произведения, които съм чела внимателно и с интерес, изградиха много от моите светогледни убеждения, конкретни позиции при едни или други бури в държавата, Философския факултет и Университета, както и сигурно част от моя бунтарски характер. Защото имах пред себе си този пример - примерът на един превъзходен философ и далновиден, прозорлив държавник, на мислителя, безкомпромисно отстояващ личната си изследователска и теоретична позиция според гласа на собствената си съвест, а не според догмите на конюнктурния идеологически конформизъм. Точно това ни трябва и днес: да пишем и говорим, да преподаваме и изследваме според гласа на собствената ни съвест, а не според догмите на конюнктурния идеологически конформизъм.
       Желю Желев е Човекът, който със живота си показа, че търсенето на истината е незаменимо и че за него не само пише в книга втора на "Метафизика"-та на Аристотел, но и че се срещат хора, колкото и малко да са те, които могат да покажат как се прави това: дори и това себеотрицателно търсене на истината да трябва да се заплати с години живот на село и изкарване на прехраната с риболов в селската река.

        Президентът Желев  е политикът-мъдрец, който е сред малцината от мъжете в нашата политическа класа, показали наистина класа. Преодоля капаните на властолюбието и не се вкопчи в президентската позиция, макар че можеше да го направи. Съгласи се на честно състезание, предварителните вътрешни избори през 1996 г., а след това сам се оттегли.
Даде път за кариерното развитие по най-високите етажи на властта на мъж, по-млад от него!
   
       Не само тогава, но и във всичките си действия след това показа мъдрост, самоограничение и самоотграничаване от властта, каквито много рядко се срещат.

       Неговите човешки, дианоетически и политически добродетели, с които ще го запомня и които винаги са предизвиквали възхищението ми, са много, но най-впечатляващите от тях са мъдростта, човечността, скромността, аналитичността на теоретичното му мислене, далновидността за процесите у нас и по света в дългосрочна перспектива, диалогичността, миротворството, прозорливостта, решителността и смелостта, огромното чувство за обществен дълг и държавническа мисия.

        Наистина беше философ-и-държавник.
       
        Бог да го прости и нека да почива в мир!

No comments: