Google+ Followers

Sunday, June 22, 2014

няколко дни в Univeristas Olisiponensis


     От 16 до 21 юни в Университета на Лисабон, в Центъра по философия на Faculdade de Letras, се проведе 12-тата годишна конференция на Международното общество за неоплатонически изследвания - the International Society for Neoplatonic Studies. В различни тематични групи, винаги в по четири паралелни сесии, за четири дни бяха представени и обсъдени 167 доклада от докторанти, постдокторанти, преподаватели, преводачи, независими учени. Повечето от тях - философи по академичен профил, но и много филолози, богослови, историци. Резюметата на докладите на всички са вече отпечатани в едно томче, а повечето от участниците предоставяха на слушателите на доклада им много работни текстови материали. Тематиката на секциите варираше и се простираше от апориите в самите Платонови диалози и тяхното представяне от Аристотел, през средния и академическо-скептическия вариант на платонизма в късната античност, но разбира се, и за самия неоплатонизъм като такъв, за неоплатонизма в различните му средновековни предрешавания във Византия и в латиноезичния свят. Но имаше секция и за Кембриджския платонизъм, и за платонизма на немския идеализъм, и за влиянието на Платон върху феноменологията на ХХ век, за процесуалната философия и платонизма на Уайтхед. С едно изречение: най-голямата конференция по история на философията с акцент върху влиянието на класическата гръцка философия върху цялата следваща епопея на мисълта в пространствата на различни езици, култури и религии, която се провежда веднъж годишно, всяка трета седмица на юни.

Програмата на конференцията, тематичните секции, заглавията на докладите на участниците и университетите или академичните центрове, с които те са свързани, е публикувана на специалния сайт за събитието.


Някои от докладите имаха в представянията си много визуален материал, а други - много текст
 Сградата на Ректората в кампуса на Университета на Лисабон.
 Отляво на входа на Ректората - Атина и нейната птица.                      Отляво на входа на факултета по право.

                           Отдясно на входа на факултета по право.


                      В кампуса има много цветя.


                     На самия вход на факултета по право - Св. апостол Павел и Блажени Августин.

               Филологическият факултет, в който се провеждаха всички заседания.

Освен много цветя, в целия кампус има и редки дървета, някои от които са от далечни континенти и острови. В миналото португалците са били къде ли не: на териториите на днешните независими Бразилия, Ангола, Мозамбик и даже в Макао.


              Друг аспект на сградата на Факултета "на буквите".

No comments: