Google+ Followers

Sunday, June 29, 2014

дарение за Университетската библиотека
Утре, 30 юни, в 16.00 часа,  в библиотека Филологии 
на V-ия етаж в сградата на Ректората ще бъде представено дарение от няколкостотин дигитализирани уникални ръкописи от Зографската Света обител в Атон и ще бъде подписан договор за ползването му в библиотеката. 
От страна на Софийския университет дарението 
ще бъде прието от Ректора проф. дин Иван Илчев, 
а от името на монашеското братство на светогорския манастир "Св. Вмчк Георги" 
за него ще говори отец Атанасий.

No comments: