Tuesday, June 24, 2014

представяне на компактдиск

      
       По вдъхновение, инициатива и с организаторските усилия изцяло и единствено на студенти от Магистърската програма по Антична култура и литература към катедрата по Класическа филология на ФКНФ

       на 26 юни 2014 г. в 18.30 часа в криптата на храм-паметника Св. Александър Невски ще бъде представен компактдиск, в който са включени книги, преводи и лекции на Николай Гочев от две десетилетия: всички те са написани в интервала от 1994 до 2014 г.. Някои от тях са вече публикувани, но на други им предстои да бъдат публикувани, най-вероятно първо само дигитално.
 
       Сред непубликуваните все още текстове, които са включени в компактдиска са:

* Книгата "Александрия ІІ" - отново с доклади, статии, студии, есета и размишления за класическата елинска и късноантичната хетерогенна култура, но и с един цял раздел за нейната рецепция у нас през първата половина на ХХ век.

 * Също така, в компактдиска е включена пълната версия на епистоларния роман "Писма до Егина", който по съвета на редактора Георги Тенев беше издаден от издателство "СОНМ" през 2006 г. в леко съкратен вид, за да бъде по-лесно прочетен, разбран и приет от по-широка читателска група.

  * Включени са и преводи - както вече публикувани, така и непубликувани. От вторите ще спомена само "Епиномис" на Платон или Филип от Опунт, голям откъс от "Против Целз" на Ориген, а останалите - нека да са изненада.

  * Но и най-новият ерудитско-авантюристичен роман на писателя Николай Гочев "Към София", който ще бъде издаден дигитално по-късно тази година от "Проектория".
      
   * Но също така и пет лекционни курса, представящи преподавателската работа на преподавателя Николай Гочев - за студенти от специалностите Новогръцка и Класическа филология, от МП Антична култура и литература, и от съществувалия сравнително кратко Висш евангелски богословски институт (ВЕБИ) в София.
      
    * Разбира се, в него са включени и най-представителните публицистични текстове на полемиста и публициста Николай Гочев за всички глобални и локални сътресения от последните години по света, у нас и в най-стария и най-големия наш Университет, които искат недвусмислена позиция от всеки от нас.

       Компактдискът ще бъде подаряван на гостите на представянето. След това няма да бъде разпространяван по никакъв друг начин и няма комерсиални импликации.

       Това е един подарък за интересуващите се от античността, но и за разтревожените от живота като такъв, направен от преподавателя, писателя и преводача Николай Гочев, осъществен с ентусиазма и помощта на студенти от МП Антична култура и литература. Идеята за събирането на всички тези текстове, книги, лекции и преводи в един удобен компактен компактдиск, както и цялостната подготовка и организация на събитието е изцяло тяхна. Така се ражда този свод от най-представителното от работата му през последните 20 години.

      За него ще говорят Невена Панова, Бойко Пенчев и Георги Тенев.
    
      Заповядайте!

No comments: