Google+ Followers

Monday, September 9, 2013

уточнение за лекциите на Светла Славева-Грифин

                                  фрагменти от мозайки от Археологическия музей в Делос, август, 2013 г.Лекциите на проф. Светла Славева-Грифин ще се проведат в 
Зала 1 на Ректората от 18 часа
във вторник, 10 септември и сряда, 11 септември, като темите им са:

"В градината на Зевс: Плотин и Хелиодор за алегорията на любовта" - във вторник и 

"Дългът на Сократ към Асклепий: лекари и философи с Асклепиеви души в късната античност" -  в сряда;

Заповядайте!No comments: