Google+ Followers

Monday, November 5, 2012

за лекциите на проф. Дьорд Каршаи

Като част от проекта
 “Арион. Документиране и изследване на рецепцията на античната драма в България”,
 по който работят наши колеги от специалност Класическа филология във ФКНФ, с подкрепата на Фонда за научни изследвания,
в София
от 5 до 8 ноември 2012 гостува проф. Дьорд Каршаи от Университета Печ, Унгария. 

Той ще изнесе три лекции на тема:

Classical Philology and Communism in Hungary after World War Two

5 ноември 2012 – 18.30 ч., Унгарски културен институт, София

The Prometheus Bound: A Misunderstood Tragedy of Aischylus

6 ноември 2012 – 14.00 ч., аудитория 176 на Софийския университет

Tragedy and Comedy in the Iliad

8 ноември – 14.00 ч., аудитория 176 на Софийския университет

No comments: