Google+ Followers

Monday, November 19, 2012

ново изследване на проф. Искра Христова-ШомоваУниверситетско издателство „Св. Климент Охридски”
Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий”

Encyclopaedia Slavica Sanctorum

ви канят
на представянето на книгата  

на проф. дфн Искра Христова-Шомова

 Служебният Апостол в славянската ръкописна традиция


Том ІІ. Изследване на синаксарите

Издадението е осъществено с финансовата подкрепа на
Фонд Научни изследвания към МОМН и Факултета по славянски филологии на Софийския университет

Книгата ще бъде представена
от доц. д-р Мария Йовчева

на Въведение Богородично, 21 ноември 2012 г., от 17,30 ч.
в Заседателната зала на Националната библиотекаNo comments: