Google+ Followers

Tuesday, April 24, 2012

за митологичните сюжети във визуалното

 
 
 
 
 
Културният център на СУ „Св. Климент Охридски”
Ви кани на дискусията
„Рецепция на антични митологични сюжети
в българските визуални изкуства”


24 април, вторник, 18:30, Нова конферентна зала на СУ
              Катедрата по класическа филология на Софийския университет „Св. Климент Охридски” и Катедрата по история на литературата и сравнително литературознание на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски” организират дискусия на тема „Рецепция на антични митологични сюжети в българските визуални изкуства”. Семинарът продължава поредицата дискусии в рамките на тригодишния междууниверситетски проект „Арион: документиране и изследване на рецепцията на античната драма в България” (развиван с подкрепата на ФНИ към МОМН).

       В дискусията ще вземат участие:

       специалистът по антична култура Виолета Герджикова,
       изкуствоведите Ирина Генова и Ангел Ангелов,
       художникът Димитър Келбечев.

       Модератор: Доротея Табакова

       В края на събитието ще бъде представен специалният брой на Алманаха за литература „Ах, Мария: обсебена от античността”, посветен на 90 годишнината на специалност „Класическа филология” в СУ, както и на резултатите от дейността по проекта „Арион” през първия етап от неговото развитие.




No comments: