Google+ Followers

Monday, April 2, 2012

тържествена професорска лекция на дфн Петя Янева


Уважаеми колеги,
 
Имам удоволствието да Ви поканя на моята встъпителна лекция, 
която ще се състои на 2 април от 16.30 часа в 176 аудитория (Библиотеката на Новогръцка филология).

Темата е: "Формиране на гръцката търговска терминология (въз основа на материали от архива на Константин Фотинов)".

Вашето присъствие ще ми бъде много приятно!
проф. дфн Петя Янева

No comments: