Google+ Followers

Thursday, April 5, 2012

лекция на доц. д-р Боян МанчевСеминарът за класическото образование и идеята за античност у нас 
през първата половина на ХХ век 
вече няколко седмици подред събира университетски и извънуниверситетски участници всеки петък от 18.15 часа в аудитория 165 на Ректората.

Встъпителните лекции за проф. Александър Балабанов и полемиката на Кирил Христов срещу него бяха изнесени от доц. Николай Гочев, а след това като лектори се включиха:

гл.ас.д-р Невена Панова с представяне на списанието "Прометей";

д-р Камелия Спасова с лекция за дебатите в литературните издания между двете войни и най-вече за противостоенето между "Златорог" и "Развигор";


доц.д-р Виолета Герджикова със съпоставително представяне на проф. Димитър Дечев и проф. Балабанов.Утре семинарът продължава с гост-лектор Боян Манчев.

Тема: 

"Дионисова архаика и византизъм.
Въображаеми образи на античността във философско-историческия дебат върху културната идентичност между двете световни войни."

Лекцията и дискусията след нея ще се фокусират върху: 
статиите на Петър Мутафчиев "Към философията на българската история" (1929) и на Найден Шейтанов "Предосвободително или цялостно Възраждане" (1937), както и диалога на Цветан Стоянов "Втората част на разговора" (1964, последна публикация в В: Цветан Стоянов, "Избрано и непубликувано", София, 1994).
Статиите на Мутафчиев и Шейтанов са достъпни в сборника на Иван Еленков и Румен Даскалов "Защо сме такива?" (София, 1994)

 Става много интересно.

No comments: